Program Kariera 2019 Zaczynamy 16. edycję!

 

  • wakacyjne staże w najlepszych polskich firmach 

  • tylko u nas spędzisz „dzień z Prezesem”

  • staż zawsze płatny min. 2500 złotych 

  • szansa na stałe zatrudnienie 

lista ofert 2019

jak aplikować

Poznaj profile pracodawców
WYBIERZ interesujący Cię staż
ROZWIĄŻ case study lub przygotuj list motywacyjny
WYPEŁNIJ formularz uczestnictwa
i dołącz case lub list
POCZEKAJ na telefon z zaproszeniem na rozmowę
ROZPOCZNIJ staż

o programie

ZAWSZE PŁATNE STAŻE
min. 2500 złotych
UNIKALNA SZANSA
bezpośredniej współpracy z cenionymi Prezesami
i właścicielami firm w Polsce
CO CZWARTA OSOBA
dostaje ofertę pracy
STAŻE W WAKACJE
praktyka nie koliduje ze studiami
WYJĄTKOWA OFERTA
najbardziej renomowane polskie firmy, wiele perspektywicznych branż
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA
w elitarnym gronie absolwentów Programu Kariera
NETWORKING
spotkaj się z twórcami polskiego biznesu
DLA KOGO?

studentki i studenci trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku jednolitych studiów magisterskich lub inżynierskich, absolwenci studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich studenci pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą.

KIEDY?
od 1 marca
start rekrutacji, możesz wysłać swoje zgłoszenie, pracodawcy prowadzą rozmowy
od 30 kwietnia do 30 maja
pracodawcy prowadzą ostatnie rozmowy z kandydatami i zamykają rekrutację
od 31 maja
rozpoczyna się realizacja staży

raporty

partnerzy