CVC jest wiodącą światową firmą private equity, posiadającą sieć 25 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 137 miliardów euro. Od swojego powstania w 1981 roku CVC zabezpieczyło zobowiązania przekraczające 162 miliardy USD od wiodących światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Fundusze CVC są obecnie zainwestowane w ponad 100 firm na całym świecie, których łączna roczna sprzedaż wynosi około 100 miliardów USD i które zatrudniają ponad 450 000 osób.