CVC jest wiodącą światową firmą private equity, posiadającą sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 177 miliardów euro. Od swoich początków w 1981 roku, CVC zabezpieczyło zobowiązania przekraczające 240 miliardów dolarów od wiodących światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Fundusze CVC są obecnie zainwestowane w 128 firm na całym świecie, których łączna roczna sprzedaż wynosi ponad 175 miliardów dolarów i które zatrudniają ponad 590 000 osób.