FAQ

 1. Kiedy rusza 16. edycja Programu Kariera?

  16. edycja Programu Kariera rusza 4 marca 2019 roku. Od tego dnia na stronie www.programkariera.pl zamieszczone będą oferty staży. Termin przesyłania zgłoszeń przez kandydatów upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 23.59. Przedstawiciele firm biorących udział w Programie będą analizować nadesłane zgłoszenia i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w terminie od pierwszego dnia rekrutacji do 31 maja 2019 r. Tylko wybrani kandydaci zostaną powiadomieni, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Im szybciej wyślesz swoje zgłoszenie tym szybciej masz szansę na zapewnienie sobie miejsca stażowego.

 2. Z jakich etapów składa się Program Kariera?

  I etap – Aplikacja

  Na stronie www.programkariera.pl znajdują się oferty stażowe Pracodawców. W zakładce każdej firmy znajdziesz informacje o stażu, case study do pobrania oraz przycisk Aplikuj, przekierowujący do formularza rejestracyjnego online wybranego Pracodawcy. Podczas wypełniania formularza załączasz swoje CV oraz rozwiązane case study bądź list motywacyjny (jeśli Pracodawca takiego wymaga). Prosimy o poprawne załączanie plików we wskazanych polach – to warunek rejestracji zgłoszenia!

  II etap – Rozmowa kwalifikacyjna

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojej kandydatury, skontaktuje się z Tobą mailowo lub telefonicznie osoba z danego działu HR z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

  III etap – Wyłonienie Laureatów

  Każdy z uczestników rozmów kwalifikacyjnych otrzyma informację zwrotną na temat wyników rekrutacji.

 3. Czy wszystkie oferty stażowe wymagają rozwiązania case study?

  Większość ofert ma taki wymóg, ale są również oferty niestawiające takiego wymogu. Sprawdź dokładnie jak to wygląda w przypadku wybranej przez Ciebie firmy.

 4. Czy w ofertach BEZ case study należy dołączyć jakiś inny dokument.

  Tak, wymagany jest krótki list motywacyjny (max. 1800 znaków – jedna strona standardowa).

 5. Kto sprawdza case study?

  Case study sprawdzane są przez osoby z działu HR firmy, która oferuje dany staż w Programie Kariera.

 6. Jakie są formalne wymogi odnośnie Case Study?

  Rozwiązany case study nie powinien być krótszy niż 1 strona i nie dłuższy niż 5 stron standardowych  (1800 znaków na stronie, 30 wierszy)  lub nie krótszy niż 5 slajdów i nie dłuższy niż 15 slajdów w prezentacji w Power Point. Rozwiązanie zadania może zostać przesłane w następujących formatach: Word, Power Point, Excel lub PDF Rozwiązanie case study musi być Twoją samodzielną pracą.

 7. Co jest brane pod uwagę przy ocenie case study?

  Pochwal się posiadaną wiedzą. Rzetelnie i solidnie wykonaj zadanie. Zwróć na siebie uwagę ciekawym rozwiązaniem case study. Ważne kryterium to pomysłowość i kreatywność. Miej na uwadze to, do jakiej firmy składasz swoje zgłoszenie, kieruj się kryteriami jakie mogą być istotne dla jej profilu i dla działu, do którego aplikujesz. Pamiętaj, żeby rozwiązany case study nie był krótszy niż 1 strona i nie dłuższy niż 5 stron standardowych lub nie krótszy niż 5 slajdów i nie dłuższy niż 15 slajdów w prezentacji Power Point. Rozwiązanie zadania może zostać przesłane w następujących formatach: Word, Power Point, Excel lub PDF.

 8. Kiedy odbywają się praktyki?

  Oferty stażowe poszczególnych firm zawierają informacje na temat okresu praktyk. Na ogół są to miesiące wakacyjne, ale zawsze istnieje możliwość uzgodnienia z firmą terminu stażu dogodnego dla obu stron.

 9. Nie dostałem żadnej informacji o swojej aplikacji, co mam robić?

  W trakcie weryfikacji zgłoszeń przez działy HR poszczególnych firm, zgodnie z regulaminem Programu Kariera, tylko wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. Pozostałe osoby, których aplikacje zostały odrzucone na etapie selekcji nadesłanych zgłoszeń powinny otrzymać podziękowanie i informację zwrotną o niezakwalifikowaniu się do dalszych etapów.  Jeśli nie dostaliście żadnej informacji, a zgodnie z kalendarium Programu Kariera zakończył się już okres weryfikacji aplikacji, bardzo prosimy o kontakt z nami – niezwłocznie sprawdzimy jakie są losy Waszego zgłoszenia.

 10. Udało się! Dostałem/łam się na staż! Co dalej?

  Każda firma powinna podpisać z Tobą umowę (umowa o staż, o dzieło, zlecenia itp.) oraz zapoznać Cię z programem praktyk. Pamiętaj o tym, że praktyki muszą trwać co najmniej 6 tygodni. Przystępując do stażu, rozważnie podejmuj decyzję. Pracodawcy oczekują od Ciebie profesjonalizmu i odpowiedzialności.  Nie skracaj czasu praktyk! Nie świadczy to dobrze o Tobie jako o przyszłym pracowniku.

 11. Jestem Laureatem/Laureatką tegorocznej edycji, zostałem/am zaproszona do wzięcia udziału we październikowej Gali Laureatów, ale jestem spoza Warszawy. Czy mam przewidziany nocleg?

  Wszyscy Laureaci Programu Kariera są tego dnia gośćmi Polskiej Rady Biznesu. Dla osób spoza Warszawy organizujemy nocleg w hotelu, pokrywając wszystkie koszty z tym związane.  Prosimy o przemyślane potwierdzenie udziału w Gali Laureatów – spotkanie organizowane jest dla konkretnej liczby uczestników!