Pelion S.A. jest największą firmą z sektora ochrony zdrowia, istniejącą od 33 lat w Polsce, a także z powodzeniem rozwijającą działalność w Szwecji i na Litwie. Firma jest stabilnym i rozwojowym miejscem pracy dla ponad 11 tys. osób. Świadczone przez Pelion usługi obejmują wszystkie sektory rynku – sprzedaż detaliczną, sprzedaż hurtową oraz sprzedaż do szpitali i są skierowane do indywidualnych pacjentów, aptek, szpitali i producentów. Pelion zarządza piątą największą w Europie i trzecią w całej Unii Europejskiej siecią aptek. Misją firmy jest troska o jakość i długość życia. W tym duchu firma wdraża innowacyjne rozwiązania dla pacjentów i klientów, a także wykorzystuje potencjał nowych obszarów opieki zdrowotnej.