URTICA
Zamówienia Publiczne
Stażysta/ Stażystka w Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce
Wrocław
Czas
lipiec - wrzesień
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

• studiujesz na ostatnich latach studiów na kierunku: administracja, farmacja, ekonomia, zarządzanie lub jakimkolwiek innym, ale ciekawią Cię zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi i kontraktowaniem;
• interesuje Cię branża farmaceutyczna;
• posiadasz umiejętności interpersonalne oraz jesteś osobą rzetelną i pro-aktywną;
• potrafisz słuchać, szybko się uczysz i jesteś osobą dociekliwą;
• posiadasz umiejętność analitycznego myślenia;
• posiadasz dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin.

Mile widziane:
• znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych;
• lekkie pióro.

CEL/PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest zdobycie wiedzy na temat specyficznego dla rynku farmaceutycznego sposobu działania funkcjonujących na nim podmiotów, w szczególności wiedzy dotyczącej problematyki i specyfiki negocjowania i zawierania kontraktów pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym.

Podczas trwania stażu:
• zapewnimy Ci wsparcie Mentora/Opiekuna przez cały okres stażu.
• zapoznasz się z funkcjonowaniem oraz standardami jakościowymi nowoczesnej organizacji o wiodącej pozycji na rynku;
• rozwiniesz umiejętność pracy grupowej oraz samodzielność w organizowaniu pracy własnej;
• będziesz mieć możliwość proponowania i wdrażania własnych pomysłów oraz rozwiązań;
• zdobędziesz umiejętność prowadzenia procesu opiniowania projektów umów i wypracowywania rekomendacji;
• swoje kompetencje będziesz doskonalić pod okiem ekspertów w swojej dziedzinie;
• po zakończeniu stażu będziesz potrafił/potrafiła samodzielnie przeprowadzić analizę kontraktu i wskazać w nim kluczowe ryzyka;

ZADANIA STAŻYSTY:

• weryfikacja i interpretacja dokumentacji przetargowej i określaniu ryzyka związanego z realizacją kontraktów;
• identyfikowanie i analiza zagrożeń prawnych i handlowych w umowach handlowych;
• formułowanie propozycji zmian w umowach niwelujących ryzyko prawne oraz biznesowe;
• przygotowywanie pism związanych z trwającymi postępowaniami przetargowymi;
• nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji kontraktowej;
• codzienna współpraca z pozostałymi pracownikami działu w bieżących i dodatkowych zadaniach.

O pracodawcy

Największa w Polsce firma dystrybuująca leki do lecznictwa zamkniętego i jedna z największych hurtowni farmaceutycznych. Korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia, doskonali funkcjonowanie polskiego rynku farmaceutycznego, kreując nowe rozwiązania merytoryczne, organizacyjne i prawne. Klientami Urtiki są szpitale, apteki, jak również podmioty lecznicze. Firma zapewnia swoim partnerom profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia leku, jego magazynowania i dystrybucji na polskim rynku. Zespół Urtiki tworzą eksperci, którzy każdego dnia pracują na to, aby wszyscy pacjenci szpitalni mieli dostęp do skutecznych, nowoczesnych leków i terapii.

Urtica oprócz działań biznesowych prowadzi również projekt CSR – Fundację Urtica Dzieciom. Fundacja działa na rzeczy dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. Stwarza to miejsce na działania wolontariackie dla pracowników Urtiki.