URTICA
Dział CSR
Stażysta/ Stażystka w Dziale CSR

Miejsce
Wrocław
Czas
lipiec - wrzesień
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

• jesteś studentem ostatnich lat studiów na kierunku: marketing, filologia polska, filologia angielska;
• angażujesz się w powierzone obowiązki;
• posiadasz umiejętność analitycznego myślenia;
• jesteś zorientowany na pracę grupową oraz projektową;
• łatwo nawiązujesz kontakty;
• jesteś zorientowany na realizację wyznaczonych celów i zadań.

Mile widziane:
• posiadasz umiejętność biegłego redagowania materiałów pisemnych;
• umiejętnie posługujesz się programami graficznymi;
• znasz język angielski.

CEL/PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie ze specyfiką pracy pionu wsparcia biznesu oraz aktywne uczestniczenie w zadaniach, realizowanych w pionie.

Podczas trwania stażu:
• zapewnienie m.in.: wsparcie Mentora / Opiekuna przez cały okres trwania stażu;
• ciekawa praca w pełnym wymiarze godzin;
• udział w realizowanych projektach optymalizacyjnych i rozwojowych;
• nauka od najlepszych specjalistów;
• rozwój zawodowy poprzez pracę nad zróżnicowanymi tematycznie zadaniami.

ZADANIA STAŻYSTY:

• wsparcie prac związanych z prowadzeniem projektu „”Słoneczna Galeria””;
• wsparcie prac redakcyjnych związanych z tworzeniem tekstów na potrzeby Działu Marketingu;
• prowadzenie fanpage’a Urtica Team, Urtica Dzieciom;
• wsparcie prac związanych z organizacją wyjazdów dla kontrahentów oraz pracowników;
• nawiązywanie kontaktów z klientami biznesowymi;
• ewidencja oraz nadzór nad merytoryczną poprawnością przyjmowanych dokumentów;
• koordynowanie obiegu korespondencji firmowej.

O pracodawcy

Największa w Polsce firma dystrybuująca leki do lecznictwa zamkniętego i jedna z największych hurtowni farmaceutycznych. Korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia, doskonali funkcjonowanie polskiego rynku farmaceutycznego, kreując nowe rozwiązania merytoryczne, organizacyjne i prawne. Klientami Urtiki są szpitale, apteki, jak również podmioty lecznicze. Firma zapewnia swoim partnerom profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia leku, jego magazynowania i dystrybucji na polskim rynku. Zespół Urtiki tworzą eksperci, którzy każdego dnia pracują na to, aby wszyscy pacjenci szpitalni mieli dostęp do skutecznych, nowoczesnych leków i terapii.

Urtica oprócz działań biznesowych prowadzi również projekt CSR – Fundację Urtica Dzieciom. Fundacja działa na rzeczy dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. Stwarza to miejsce na działania wolontariackie dla pracowników Urtiki.