URTICA
Dział Zarządzania Należnościami i Programów Finansowych
Stażysta/ Stażystka w Dziale Zarządzania Należnościami i Programów Finansowych

Miejsce
Wrocław
Czas
lipiec - wrzesień
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
min. 4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

• jesteś studentem ostatnich lat studiów na kierunku: rachunkowość, ekonomia;
• angażujesz się w powierzone obowiązki;
• posiadasz umiejętność analitycznego myślenia;
• jesteś sumienny i dokładny;
• łatwo nawiązujesz kontakty;
• potrafisz pracować w zespole;
• jesteś zorientowany na realizację wyznaczonych celów i zadań;
• umiejętnie posługujesz się narzędziami Office 365.

CEL/PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie ze specyfiką pracy Pionu Wsparcia i Pionu Finansowego oraz aktywne uczestnictwo w realizowanych zadaniach.

Podczas trwania stażu:
• zapewnienie m.in.: wsparcie Mentora / Opiekuna przez cały okres trwania stażu;
• ciekawa praca w pełnym wymiarze godzin;
• udział w realizowanych projektach optymalizacyjnych i rozwojowych;
• nauka od najlepszych specjalistów;
• rozwój zawodowy poprzez pracę nad zróżnicowanymi tematycznie zadaniami.

ZADANIA STAŻYSTY:

• bieżąca praca związana z obsługą należności;
• kompletowanie dokumentów do postępowań sądowych;
• windykacja faktur, wadiów oraz zabezpieczeń dotyczących umów przetargowych;
• wsparcie działu w bieżących projektach;
• wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów;
• współpraca z innymi działami firmy.

O pracodawcy

Największa w Polsce firma dystrybuująca leki do lecznictwa zamkniętego i jedna z największych hurtowni farmaceutycznych. Korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia, doskonali funkcjonowanie polskiego rynku farmaceutycznego, kreując nowe rozwiązania merytoryczne, organizacyjne i prawne. Klientami Urtiki są szpitale, apteki, jak również podmioty lecznicze. Firma zapewnia swoim partnerom profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia leku, jego magazynowania i dystrybucji na polskim rynku. Zespół Urtiki tworzą eksperci, którzy każdego dnia pracują na to, aby wszyscy pacjenci szpitalni mieli dostęp do skutecznych, nowoczesnych leków i terapii.

Urtica oprócz działań biznesowych prowadzi również projekt CSR – Fundację Urtica Dzieciom. Fundacja działa na rzeczy dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. Stwarza to miejsce na działania wolontariackie dla pracowników Urtiki.