URTICA
Dział Zakupów
Stażysta/ Stażystka w Dziale Zakupów

Miejsce
Wrocław
Czas
Lipiec - wrzesień
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

 • jesteś studentem/ką ostatnich lat studiów na kierunku: rachunkowość, ekonomia;
 • angażujesz się w powierzone obowiązki;
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia;
 • jesteś sumienny/a i dokładny/a;
 • łatwo nawiązujesz kontakty;
 • potrafisz pracować w zespole;
 • jesteś zorientowany/a na realizację wyznaczonych celów i zadań;
 • umiejętnie posługujesz się narzędziami Office 365.

CEL/PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie ze specyfiką pracy pionu wsparcia biznesu oraz aktywne uczestniczenie w zadaniach, realizowanych w pionie.

Podczas trwania stażu:

 • zapewnienie m.in.: wsparcie Mentora / Opiekuna przez cały okres trwania stażu;
 • ciekawa praca w pełnym wymiarze godzin;
 • udział w realizowanych projektach optymalizacyjnych i rozwojowych;
 • nauka od najlepszych specjalistów;
 • rozwój zawodowy poprzez pracę nad zróżnicowanymi tematycznie zadaniami.

ZADANIA STAŻYSTY:

 • aktualizacja ofert cenowych na potrzeby postępowań przetargowych;
 • wprowadzanie do systemu dokumentów finansowych;
 • poznanie aplikacji obsługiwanych w dziale;
 • praca z dokumentami magazynowymi oraz finansowymi;
 • wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów;
 • współpraca z innymi działami firmy.

O pracodawcy

Największa w Polsce firma dystrybuująca leki do lecznictwa zamkniętego i jedna z największych hurtowni farmaceutycznych. Korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia, doskonali funkcjonowanie polskiego rynku farmaceutycznego, kreując nowe rozwiązania merytoryczne, organizacyjne i prawne. Klientami Urtiki są szpitale, apteki, jak również podmioty lecznicze. Firma zapewnia swoim partnerom profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia leku, jego magazynowania i dystrybucji na polskim rynku. Zespół Urtiki tworzą eksperci, którzy każdego dnia pracują na to, aby wszyscy pacjenci szpitalni mieli dostęp do skutecznych, nowoczesnych leków i terapii.

Urtica oprócz działań biznesowych prowadzi również projekt CSR – Fundację Urtica Dzieciom. Fundacja działa na rzeczy dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. Stwarza to miejsce na działania wolontariackie dla pracowników Urtiki.