ŻABKA
PMO
PMO Trainee

Miejsce
Poznań
Czas
03.06.2024-30.11.2024
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
4730 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

• znajomość podstaw związanych z project managementem;
• przydatna znajomość: sharepoint, JIRA
• umiejętność obsługi power point – wysoki poziom, znajomość innych programów graficznych;
• dokładność, sumienność, kreatywność;
• zdolności komunikacyjne

CEL/PROGRAM STAŻU:

• Zdobędzie praktyczne doświadczenie w pracy w PMO, w ramach wsparcia projektów i portfela.
• Rozwinie umiejętności komunikacji, w tym przygotowywania i publikowania materiałów do komunikacji wewnętrznej i spotkań z interesariuszami.
• Pozna procesy i narzędzia stosowane w dziale PMO, w tym narzędzia PPM, wytyczne, instrukcje i mapy procesów.
• Zdobędzie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych
i prezentacji w zakresie PM.
• Będzie mieć swój wkład w rozwoju standardów portfela i projektów.
• Weźmie udział w tworzeniu społeczności menadżerów portfeli i projektów.
• Pozna kluczowych interesariuszy PMO i nawiąże współpracę z Obszarem Technologii w zakresie cyklicznego planowania pracy i zarządzania wydajnością.
• Rozbuduje swoją sieć zawodową i nawiąże relacje ze współpracownikami i interesariuszami.
• Rozwinie umiejętności, które można zastosować w przyszłych możliwościach zawodowych.

ZADANIA STAŻYSTY:

• komunikacja dot. Portfela projektów strategicznych i działu PMO, w tym: przygotowywanie materiałów oraz ich publikacja w ramach komunikacji wewnętrznej (newsy, newslettery, wywiady, filmy, prezentacje) oraz spotkań z interesariuszami;
• przygotowanie materiałów edukacyjnych dot. project managementu m.in na witrynie PMO w ramach Intranet;
• sporządzanie dokumentacji działowej, w tym: wytycznych, instrukcji, map procesów, prezentacji;
• aktualizacja informacji o projektach, postępach prac projektowych oraz archiwizacja dokumentacji projektowej w narzędziach do PPM;
• przygotowanie narzędzi i instrukcji w zakresie PM;
• wsparcie w rozwijaniu standardów portfelowych dla Unitu Żabka Polska w tym dla projektów operacyjnych;
• wsparcie w ramach governance: przygotowywanie dodatek i materiałów;
• współudział w tworzeniu społeczności portfolio i project managerów;
• współpraca z Obszarem technologii w zakresie cyklicznego planowania prac
i capacity managementu.

O pracodawcy

Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów, każdego dnia odpowiadająca na potrzeby milionów Klientów. Przez 25 lat obecności na polskim rynku firma ugruntowała pozycję lidera segmentu modern convenience. Ideą funkcjonowania sieci jest bliskość i wygoda Klientów, którzy w ponad 10 tyś. placówek mogą zrobić szybkie zakupy, skorzystać z bogatego pakietu usług, czy zjeść szybką przekąskę na ciepło serwowaną w ramach Żabka Café. Żabka to przede wszystkim ludzie. Nasz sukces rynkowy nie byłby możliwy bez pracy i zaangażowania świetnych specjalistów i wysokiej klasy ekspertów, którzy tworzą zespół Żabki i prowadzą nasze sklepy. Abyśmy mogli wspólnie rozwijać sieć, musimy wszyscy kierować się tymi samymi zasadami i dążyć do tego samego celu.

Żabka, którą wspólnie budujemy, jest ambitna i konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia. Stawiamy sobie śmiałe cele, cechuje nas wytrwałość w ich realizacji i potrzeba stałego rozwoju.

Żabka jest również otwarta. Otwarta na innowacje, na zmiany, na dyskusję i odmienne zdanie, na nowe trendy i szanse rynkowe. Mamy odwagę i chęć wychodzenia poza schematy!

Naszą misję staramy się realizować w sposób odpowiedzialny wobec współpracowników, franczyzobiorców, klientów i dostawców, a także wobec środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, w których funkcjonują nasze sklepy. Podejmując codzienne decyzje jesteśmy świadomi ich wpływu na biznesy naszych franczyzobiorców oraz zadowolenie klientów. Wymagamy odpowiedzialności tak od siebie, jak i od innych.

Będąc odpowiedzialnym, dbamy również o naszą wiarygodność! Chcemy być godni zaufania w oczach pracowników, franczyzobiorców, klientów i partnerów biznesowych. Komunikujemy się otwarcie i z szacunkiem, szczerze mówimy o trudnościach. W naszej pracy chcemy być przede wszystkim autentyczni, dzięki zgodności deklaracji i działań. Opieramy nasze decyzje o obiektywne wyniki badań, doświadczenie i sprawdzone założenia.