GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński
wszystkie działy: korporacyjny, prawa spółek, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, energii i zasobów naturalnych, prawa nieruchomości, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa podatkowego, prawa sporów i arbitrażu, infrastruktury i kontraktów publicznych
Paralegal / Stażysta w kancelarii prawnej

Miejsce
Warszawa
Czas
od czerwca - lipca 2024
Liczba staży
Liczba staży: 3
Wynagrodzenie
4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

Student III-IV roku prawa na polskiej uczelni, znający bardzo dobrze j. angielski (certyfikaty nie są niezbędne) w mowie i w piśmie, z dobrymi wynikami w nauce, gotowy do nauki i pracy pod okiem profesjonalistów, otwarty, lubiący współpracę w zespole.

CEL/PROGRAM STAŻU:

Nauka pod okiem profesjonalistów, pod opieką indywidualnego mentora, rozwój, zdobywanie doświadczenia i nabywanie nowych umiejętności w środowisku prawniczym, poznanie kultury pracy prawnika świadczącego usługi dla profesjonalnego biznesu. Najlepsi praktykanci, po ukończeniu studiów, mają szansę dołączyć do grona młodych prawników i dalej rozwijać się pod okiem profesjonalnego mentora, sprawującego indywidualną opiekę nad młodym prawnikiem.

ZADANIA STAŻYSTY:

Przygotowywanie projektów pism i wniosków związanych z obrotem prawnym (pisma do sądów
rejestrowych, wnioski do urzędów skarbowych, banków) oraz dokonywanie innych czynności
związanych z nadawaniem tym pismom toku urzędowego oraz pomoc techniczna przy
przygotowywaniu dokumentów
• Przygotowywanie projektów poszczególnych postanowień umów
• Wyszukiwanie i analiza przepisów; przygotowywanie zestawień dotyczących zmian w stanie
prawnym; bieżące monitorowanie projektów ustaw i rozporządzeń; informowanie prawników o
zmianach w stanie prawnym
• Przegląd orzecznictwa i literatury w związku z wykonywaniem zleceń; bieżące śledzenie nowości
wydawniczych, informowanie prawników o nowych publikacjach
• Wizyty w sądach i urzędach administracji celem składania wniosków klientów Kancelarii,
dowiadywania się o bieżącym stanie rozpatrywanych spraw, uzyskiwania informacji koniecznych do
prawidłowego sporządzania
• Bieżące monitorowanie raportów bieżących spółek giełdowych będących klientami Kancelarii lub
pozostających w kręgu zainteresowania Prawników; przegląd i analiza publikacji prasowych pod
kątem wyszukiwania artykułów dotyczących problematyki wskazanej przez Prawników
Stawiamy na współpracę i pracę zespołową!

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług prawnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kancelaria dysponuje zespołem ponad 2750 prawników w 47 biurach. Greenberg Traurig cieszy się uznaniem za swoją działalność dobroczynną i pro bono oraz promowanie różnorodności i innowacyjnych rozwiązań. Kancelaria posiada certyfikat Mansfield Rule 6.0 Plus przyznany przez The Diversity Lab, który stanowi potwierdzenie zaangażowania w równość i różnorodność w miejscu pracy. W Polsce Greenberg Traurig działa pod firmą GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. i dysponuje obecnie zespołem 100 prawników.