GEDEON MEDICA
Dział Prawny
Asystent w dziale prawnym

Miejsce
Konstancin-Jeziorna
Czas
lipiec - wrzesień
Liczba staży
Liczba staży: 1
Wynagrodzenie
4500-5000 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

konieczne umiejętności warsztatowe, student/studentka wydziału prawa

CEL/PROGRAM STAŻU:

możliwość zdobycia wiedzy, dotyczącej rozwiązań prawnych w firmie zajmującej się ochroną zdrowia

ZADANIA STAŻYSTY:

współpraca z doświadczonym prawnikiem, także w kancelarii prawnej, która obsługuje Gedeon, udział w tworzeniu regulaminów, pism prawniczych, wdrażaniu nowych kategorii usług medycznych, które muszą być obudowane stosownymi umowami i przepisami prawnymi

O pracodawcy

Jesteśmy Specjalistycznym Centrum Terapii, które zajmuje się kompleksowym leczeniem zaburzeń odżywania, depresji, zaburzeń lękowych i osobowości. Do każdego pacjenta staramy się podejść w sposób indywidualny, świadczymy pomoc w trybie całodobowym oraz dziennym. Nasz zespół to lekarze, psychoterapeuci i zespół medyczny z około 20 letnim doświadczeniem.