Puls Biznesu: Wysokie zarobki dla studenta, czyli ile

23.06.2020

Najmłodsze pokolenie pracowników nie ma wygórowanych oczekiwań. Nieco przemodelował je też COVID-19

(…)

Z ankiety „Student w pracy 2020” przeprowadzonej na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu (…) wynika, że mediana zarobków młodych pracowników wynosi 2001-3000 zł netto. Studenci oczekują jednak wzrostu wynagrodzenia — połowa badanych za rok chciałaby już zarabiać minimum 4000 zł netto, a za trzy lata — 6000 zł. Dynamika wzrostu pensji studentów w ostatnich latach była dość spora. Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera, komentując badanie stwierdził, że wzrost wynagrodzenia młodych pracowników odzwierciedlał wzrost płac w gospodarce. O najlepszych na rynku walczyły też firmy. Oczekiwania studentów w tym roku jedak się urealniły, czego przyczyną jest m.in. wstrząs na rynku pracy wywołany pandemią COVID-19. Przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu wskazują, że obecnie przedsiębiorstwa starają się przede wszystkim utrzymać zatrudnienie. Rekrutacja nowych pracowników, w tym stażystów, nie jest więc dla nich priorytetem. Wiele firm przesunęło też terminy programów stażowych lub w ogóle z nich zrezygnowało. Przed zamrożeniem gospodarki ponad połowa pracujących studentów miała etat, w tym 27 proc. umowę o pracę na czas nieokreślony. 37 proc. pracowało na podstawie umowy zlecenia.

Cały artykuł dostępny na stronie „Pulsu Biznesu”