PKP Energetyka: kompetencje przyszłości

16.08.2022

O tym, dlaczego najlepiej odbywać staż bliski kierunkowi studiów oraz jakie kompetencje są i będą ważne w specjalistycznej branży energetyki i kolejnictwa, opowiada Magdalena Zwaniecka, Ekspert HR Biznes Partner w firmie PKP Energetyka.

Staże w Państwa firmie cieszyły się dużym powodzeniem wśród kandydatów w Programie Kariera. Czy trudno było wybrać odpowiednie osoby?

Większość kandydatów spełniała nasze oczekiwania pod względem określonego kierunku studiów, dlatego na etapie selekcji trudno było zdecydować, kogo zaprosić na rozmowę. Decydowały niuanse, takie, jak profesjonalnie przygotowane CV czy też wcześniejsze doświadczenia (np. praktyki, staże, wolontariaty) oraz dodatkowa aktywność studencka (np. kursy, szkolenia, przynależność od organizacji studenckich, kół naukowych, zrealizowane projekty).

Co poradziłaby Pani kandydatom ubiegającym się o staże o dość specjalistycznym profilu?

Uważam, że najlepiej jest odbywać staże w organizacjach o profilu działalności zbliżonym do studiowanego kierunku. Takie podejście zwiększa szansę kandydatów na rozwinięcie kompetencji praktycznych, poznanie branży i jej specyfiki oraz nawiązanie kontaktów, które po zakończeniu studiów mogą być pomocne w budowaniu kariery zawodowej.

Świat wokół nas dynamicznie się zmienia. Jakie kompetencje są dziś i będą w przyszłości dla Państwa najbardziej istotne?

W naszej organizacji, na równi z wiedzą z zakresu energetyki i kolejnictwa, istotne są  elastyczność oraz otwartość na zmiany. Na szczęście tych kompetencji młodym ludziom nie brakuje. Myślę, że nawet czasem doświadczeni pracownicy mogą sporo nauczyć się od stażystów w tym zakresie. Ponadto stawiamy na nowoczesne technologie i obsługę systemów IT. W naszej działalności bardzo dużo uwagi poświęcamy również odnawialnym źródłom energii, neutralności klimatycznej i takie zainteresowania są przez nas szczególnie doceniane. Młodzi ludzie powinni być gotowi na ciągły rozwój i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, ponieważ nasza branża przechodzi obecnie transformację energetyczną. Istotną rolę odgrywa w niej program Zielona Kolej®, którego celem jest przejście zasilania kolei w 85 proc. na OZE do 2030 roku.

Od czasu pandemii wiele osób pracuje zdalnie lub hybrydowo. Jak ten model wpływa na efektywność staży? Czy powinny one odbywać się stacjonarnie, jak kiedyś?

W PKP Energetyka pracujemy hybrydowo, tam gdzie to możliwe, piątki są dniami pracy zdalnej. Nasi stażyści także realizują staż w tym modelu. Choć oczywiście są jednostki, gdzie praca zdalna nie jest możliwa, np. przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych lub utrzymaniu sieci trakcyjnej. Zapewne łatwiej zadbać o efektywność staży, jeżeli są one realizowane stacjonarnie, jednak przy odpowiednim podejściu stażysty i przygotowaniu Opiekuna, z powodzeniem sprawdza się model hybrydowy. W PKP Energetyka na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo pracy, dlatego też na bieżąco reagujemy na rozwój pandemii koronawirusa i dostosowujemy system pracy tak, aby wszyscy mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę lub odbywać staż.