IT Reseller: Polska Rada Biznesu uruchomiła 17. edycję programu płatnych staży w kraju

04.03.2020

 

Uczestnikami Programu Kariera są najlepsi studenci i absolwenci z całej Polski. Firmy mogą dzięki temu znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

– Jak pokazuje kilkanaście lat doświadczenia programu, płacenie za staże przez firmy przynosi efekty. Wielu absolwentów wiąże się z firmami na stałe zostając stałymi pracownikami a wszyscy stają się ambasadorami marek i promują je w swoich środowiskach i wśród potencjalnych przyszłych uczestników programu. Jeśli dodamy do tego przemyślany program stażu, który dodatkowo jest regularnie oceniany przez uczestników, to nie dziwi, że co czwarty uczestnik programu wiąże się z firmą, w której miał praktyki” – podsumował Marian Owerko, wiceprezes Polskie Rady Biznesu.

Więcej na IT Reseller Polska.