Hogan Lovells: dlaczego warto doskonale znać angielski?

18.07.2022

O tym, dlaczego kandydaci na staż powinni postawić na doskonałą znajomość języka angielskiego, a także o mentoringu, jako inwestycji i obustronnej korzyści, pisze Małgorzata Miękina, Office & HR Manager w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells, świadczącej kompleksowe i specjalistyczne usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego we wszystkich obszarach biznesu.

Staż w renomowanej kancelarii prawnej to dobry start do kariery

Staż w renomowanej kancelarii prawnej to przede wszystkim możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej wynoszonej z uczelni z praktyką oraz zderzenie wyobrażenia o pracy zawodowej z tą wykonywaną w rzeczywistości. Staże w kancelariach świadczących kompleksowe usługi doradztwa dają również praktykantom szansę na poznanie zagadnień prawnych, nieobjętych programem studiów. Często okazuje się, że praktyczne odkrywanie wcześniej nieznanych obszarów prawa owocuje nowymi zainteresowaniami zawodowymi lub specjalizacją w ciekawej dziedzinie. Staż w renomowanej kancelarii to cenna informacja w życiorysie zawodowym, a nierzadko początek kariery w danej firmie.

Doskonała znajomość języka angielskiego kluczem do zdobycia stażu w Hogan Lovells

Program Praktyk w Hogan Lovells kierujemy do studentów 4. i 5. roku prawa wyłącznie polskich uczelni. Oczywiście bardzo ważne są wyniki osiągane w czasie studiów, pierwsze doświadczenia zawodowe wynikające z życiorysu, jednak jednym z najważniejszym warunków przystąpienia do praktyk w Hogan Lovells jest doskonała znajomość języka angielskiego, która jest weryfikowana w formie testów. To w zasadzie jedyny „sprawdzian”, poza rozmowami rekrutacyjnymi prowadzonymi z działem HR i – w niektórych przypadkach – z prawnikami kancelarii.

Wiedza teoretyczna może być sprawdzana w czasie stażu, na to dajemy czas i przestrzeń wszystkim praktykantom. Niestety, nie ma wtedy czasu na naukę języka angielskiego. Naturalnie w trakcie programu praktyk umiejętności językowe są doskonalone, ale absolutnie nie ma tutaj możliwości nauki języka od podstaw albo z bardzo poczatkującego poziomu. Oczekiwanie doskonałej znajomości języka angielskiego wynika z ogromnej ilości pracy w tym języku, jak i komunikacji z naszymi, w większości, międzynarodowymi klientami oraz koleżankami i kolegami z ponad 45 biur Hogan Lovells, zlokalizowanych na sześciu kontynentach.

Rola mentora w stażu – korzyści dla obu stron

W Hogan Lovells stażyści na początku praktyk mają opiekuna odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne i przydział zadań. Z czasem praktykanci rozpoczynają bliższą współpracę z konkretnym zespołem specjalizującym się w danej dziedzinie, a mentorem staje się jeden z bardziej doświadczonych prawników w dziale. Mentoring w stażu jest przez nas traktowany jako inwestycja, a nie dodatkowe, czasochłonne zajęcie – inwestujemy w praktykanta, który w przyszłości będzie prawnikiem, ale równocześnie inwestujemy w kancelarię. Wielu prawników Hogan Lovells rozpoczynało swoją karierę prawniczą w tej kancelarii właśnie od praktyk jeszcze w czasie studiów. W tym momencie są specjalistami w swojej dziedzinie i do tego wprowadzają stażystów w zawód prawnika. Praktykanci w Hogan Lovells uczą się więc od najlepszych, a kancelaria rozwija utalentowanych prawników. Same korzyści dla każdej ze stron!

Najbardziej efektywna formuła stażu w zmieniającym się otoczeniu

Praktyki na początku realizowane są w sposób tradycyjny czyli stacjonarny. W taki sposób stażyści mają możliwość zapoznania się z kancelarią, sposobem pracy, a prawnicy pracujący w trybie hybrydowym, mają szansę osobistego poznania praktykantów w biurze. Z czasem praca zdalna staje się możliwa również dla stażystów, w szczególności dla tych, którzy zostają z nami na dłużej. Mamy przykład stażysty realizującego praktyki w całości zdalnie – w czasie stażu w Hogan Lovells uczestniczył w programie Erasmus.