Greenberg Traurig Poland: Dlaczego firmy proszą o wykonanie case study?

01.12.2021

O korzyściach dla stażystów płynących z rozwiązania zadań sprawdzających umiejętności kandydatów rozmawiamy z Mają Kukiełką, HR Director oraz Martą Brzozowską, Recruiting Coordinator w Greenberg Traurig Poland.

(od lewej) Maja Kukiełka, HR Director i Marta Brzozowska, Recruiting Coordinator w Greenberg Traurig Poland

Kilka słów o case study

Zgłaszając chęć przystąpienia do Programu Kariera po raz kolejny, przygotowaliśmy dla studentów, którzy zainteresują się naszą ofertą stażu, krótkie case study z dziedziny prawa nieruchomości i inwestycji. Zadanie przygotował jeden z naszych senior associates, który dołączył do Greenberg Traurig w 2014 roku jako laureat 11 edycji Programu Kariera. Okazało się, że zadanie to jest nie lada przeszkodą dla osób aplikujących do naszej kancelarii – po kilku tygodniach otwartej rekrutacji spłynęło do nas jedno zgłoszenie. Kiedy zrezygnowaliśmy z case study, zgłoszenia popłynęły szerokim strumieniem. 

Dlaczego zamieszczenie case study było w naszej ocenie tak ważne?

Tak, na ambitne zadanie potrzeba czasu, trudu włożonego w szukanie materiałów, znalezienie rozwiązania i opisanie go. Takie dodatkowe, nieobowiązkowe zadanie z pewnością stanowi wyzwanie, ale jego wykonanie może być źródłem satysfakcji, sposobem na sprawdzenie siebie i ćwiczeniem własnych kompetencji. Mówimy tu oczywiście o motywacji wewnętrznej. Jednak w tym przypadku może to także oznaczać gratyfikację zewnętrzną. Dobrze rozwiązane zadanie (lub nawet sam fakt podejścia do niego) skutkuje zakwalifikowaniem studenta do kolejnego etapu rekrutacji. To przede wszystkim sprawdzanie się w nowych warunkach, praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa  a wysłanie własnej pracy do oceny przez doświadczonych i renomowanych prawników jest z pewnością taką sytuacją, w którą warto włożyć ekstra wysiłek. Jeśli uzyskany wynik będzie pozytywny, kandydatka lub kandydat potwierdzi własną skuteczność, a my będziemy mogli zaoferować nowe stanowisko pracy. Jak widać nie tylko my, jako pracodawca odnosimy korzyści z otrzymania dobrze rozwiązanych kazusów!

Wielką przyjemnością jest dla nas przekazywanie wiedzy w sposób, który studentów inspiruje

Prowadzimy system szkoleń merytorycznych dla naszych stażystów, gdzie prelegentami są nasi associates i senior associates, którzy dzielą się z młodszymi kolegami swoją wiedzą i doświadczeniem przekutym w codzienną praktykę w pracy dla naszych klientów. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka i obejmuje takie zagadnienia jak wprowadzenie do praktyki transakcji fuzji i przejęć i transakcji nieruchomościowych oraz transakcji na rynku kapitałowym, wprowadzenie do praktyki finansowania inwestycji, potencjalne problemy przy badaniu spółki (due diligence) czy badaniu tytułu prawnego do nieruchomości; wprowadzenie do praktyki prawa pracy oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Zbieramy potem feedback od naszych słuchaczy i odpowiadamy na ich potrzeby przy organizacji kolejnych szkoleń.

Praca z młodymi adeptami prawa to dla nas najwyższa gratyfikacja

Największą gratyfikacją jest dla nas szansa pracy ze studentami, młodymi adeptami prawa z potencjałem do pracy z klientami,  którzy znajdują w sobie wewnętrzną potrzebę poznawania nowych zagadnień nie z konieczności, czy obowiązku wobec uczelni, ale z potrzeby samorozwoju. Wierzymy, że edukujemy nowe pokolenie prawników – ludzi patrzących nowatorsko, świeżo, gotowych zdobywać wciąż nowe kompetencje i osiągać sukcesy.

Zdecydowaliśmy, że od przyszłego roku w ramach rekrutacji w Programie Kariera nasz kazus będzie dobrowolny, aczkolwiek studenci, którzy do niego podejdą otrzymają dodatkowe punkty na starcie.  Gorąco zachęcamy do podjęcia próby znalezienia rozwiązania naszego kazusa. 

Autorki: Maja Kukiełka, HR Director oraz  Marta Brzozowska, Recruiting Coordinator w Greenberg Traurig Poland

 

Zainteresowała Cię ta historia? Koniecznie zobacz aktualne ogłoszenie na staż w  Greenberg Traurig