Zasady korzystania z Newslettera Programu Kariera i informacje dotyczące przetwarzania danych

Zasady korzystania z usługi Newsletter Programu Kariera

  1. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem programkariera.pl.
  3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera.
  4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji wysyłając wiadomość pod adres kontakt@programkariera.pl.
  5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@programkariera.pl.

Zasady korzystania z usługi Newsletter Programu Kariera

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu (dalej: PRB) z siedzibą w Warszawie przy  Al. Szucha 17. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail rada@prb.pl.

Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania Newslettera na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażonej poprzez dodanie Państwa do subskrypcji w związku z działalnością statutową PRB – art. 6 ust.1 lit. e RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Państwu Newslettera Programu Kariera.

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi PRB zawarło umowę na świadczenie usług związanych z organizacja i realizacją Programu Kariera.

Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez PRB.

Prawa osób, których dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Polityka prywatności Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronach PRB zostały określone w  Polityce Prywatności: https://www.programkariera.pl/regulamin/