PROMED
Dział Serwisu
Junior Service Assistant

Miejsce
Warszawa
Czas
do ustalenia (min. 2 miesiące)
Liczba staży
Liczba staży: 2
Wynagrodzenie
4500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

studentka/student ostatnich lat kierunków związanych z inżynierią, medycyną, techniką;
osoba umiejąca słuchać, lubiąca się uczyć i w pełni wykorzystywać pozyskaną wiedzę; osoba umiejąca pracować pod presją czasu, planować i zarządzać własną aktywnością; umiejąca pracować samodzielnie; osoba posiadająca praktyczną znajomość pakietu MS Office; osoba otwarta na informacje zwrotne; znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem .

CEL/PROGRAM STAŻU:

Podczas stażu nauczysz się jak jak efektywnie komunikować się w środowisku biznesowym, co jest bardzo ważne w każdej pracy. Spędzony u nas czas da Ci szansę na poznanie nowych ludzi i nauczenie się jak budować relacje z klientami i współpracownikami. Nauczysz się także jak rozwiązywać problemy w kreatywny sposób oraz jak wdrażać innowacyjne pomysły; jak organizować czas pracy swój i swoich współpracowników z Zespołu; jak ustalać priorytety i zbierać, przetwarzać oraz analizować dane. Zdobędziesz umiejętności techniczne, umiejętności miękkie oraz nauczysz się jak radzić sobie ze stresem.

ZADANIA STAŻYSTY:

Zakres praktyk/opis stanowiska:

Zadania będą dostosowane do zainteresowań i umiejętności Stażysty. Stopniowo, wraz z pozyskiwaną wiedzą i doświadczeniem, będą coraz bardziej odpowiedzialne.
1. przyjmowanie, koordynowanie zgłoszeń serwisowych; aktywne prowadzenie rozmów telefonicznych oraz obsługa poczty elektronicznej,
2. budowanie pozytywnych relacji i utrzymywanie kontaktu z Klientami oraz Użytkownikami urządzeń,
3. wsparcie klientów w codziennej pracy ze sprzętem medycznym
4. obsługa wpływających zgłoszeń,
5. bieżący nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentacji zdarzeń serwisowych oraz korespondencji serwisowej, technicznej i odbiorowej
6. przygotowywanie dokumentów związanych z ofertami oraz umowami serwisowymi,
7. rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu medycznego,
8. kontakt z firmami zewnętrznymi,
9. wsparcie przy instalacji i serwisie sprzętu będącego w ofercie Firmy,
10. tworzenie i zarządzanie dokumentacją techniczną,
11. praca biurowo-techniczna w zespole inżynierów,
12. wsparcie przy wykonywaniu okresowych przeglądów urządzeń,
13. prace warsztatowe – na miejscu w warsztacie,
14. udział w wyjazdach serwisowych:
15. wsparcie doświadczonych Serwisantów w pracach związanych z naprawami urządzeń medycznych,
16. udział w uruchomieniach jako wsparcie dla Serwisantów, tworzenie dokumentacji,
17. wsparcie przy przygotowywaniu i organizowaniu szkoleń technicznych – przygotowanie: stanowisk szkoleniowych, urządzeń do ćwiczeń, materiałów szkoleniowych.
18. wsparcie techniczne Działu Handlowego,
19. możliwość zapoznania się ze schematem obiegu dokumentów w spółce,
20. możliwość zapoznania się z wiedzą z zakresu procedur wewnątrzfirmowych,
21. zapoznanie z pracą biurową – obsługa urządzeń biurowych,
22. współpraca i sprawna komunikacja z Kierownictwem i Współpracownikami
w zakresie spraw związanych z działalnością Działu Serwisu.

O pracodawcy

promed program kariera

Wiodący polski dystrybutor oraz integrator dostaw sprzętu medycznego, działający na rynku od 1987 roku. W swojej ofercie posiada najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów w dziedzinie anestezjologii, chirurgii, kardiologii i neonatologii. Zespół Promedu zapewnia profesjonalną obsługę w następujących zakresach: sprzedaż, marketing, serwis, logistyka, obsługa prawna i administracyjna. Firma stawia swoim pracownikom wysokie oczekiwania i tworzy środowisko, w którym ludzie rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności służące osiąganiu jak najwyższych standardów.