Rozwój na najwyższym poziomie

26.05.2023

Eryk Ryciak, po stażu w kancelarii prawnej Rymarz Zdort w 19. edycji Programu Kariera, kontynuuje pracę na stanowisku junior associate w dziale korporacyjnym Rymarz Zdort Maruta. Opowiada o tym, ile zyskał w trakcie stażu i dalszym wszechstronnym rozwoju.

Eryk Ryciak, Rymarz Zdort Maruta

Jak wspomina Pan rekrutację na staż – czy było trudno?

Rekrutację na staż do Rymarz Zdort (obecnie Rymarz Zdort Maruta) wspominam bardzo pozytywnie. Był to dla mnie bardzo istotny czas, gdyż równocześnie kończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Proces rekrutacyjny był wymagający, ponieważ składał się łącznie z czterech etapów: weryfikacji przesłanego życiorysu, rozwiązanie kazusów oraz weryfikacji znajomości języka angielskiego w postaci testu wraz z rozmową z tłumaczem oraz rozmowy z partnerami. Pomimo tego, rekrutacja odbyła się bardzo sprawnie. Już następnego dnia po spotkaniu w kancelarii dostałem informacje o zaproszeniu mnie na staż do działu fuzji i przejęć. Był to niezwykle ważny krok w mojej karierze zawodowej, który otworzył przede mną nowe perspektywy oraz możliwości pogłębienia wiedzy i umiejętności.

Staż odbywał się w czasie fuzji dwóch kancelarii prawnych – jak wpłynęło to na Pana pracę?

Informacja o połączeniu Rymarz Zdort oraz Maruta Wachta została upubliczniona w czasie pierwszego miesiąca mojego stażu.  Uważam, że połączenie się tych dwóch wiodących kancelarii wypłynęło bardzo pozytywnie na moją pracę oraz możliwości rozwoju. Nasi nowi koledzy to wybitni specjaliści w zakresie nowych technologii, IT, własności intelektualnej, danych osobowych oraz innych pochodnych gałęzi prawnych. Dzięki połączeniu, aktualnie kancelaria zdywersyfikowała swoje kierunki działalności, a ja mam możliwości współpracy z prawnikami zajmującymi się innymi dziedzinami prawa, niż dotychczas miałem okazję się spotykać w swojej karierze zawodowej. Stanowi to zdecydowanie wartość dodaną do mojego zakresu doświadczenia.

Dobrze uczyć się od najlepszych – co zyskał Pan w trakcie współpracy ze starszymi prawnikami?

Współpraca ze starszymi prawnikami na stażu zdecydowanie wzbogaciła moje doświadczenie zawodowe. Przede wszystkim pokazała, ile będę musiał się nauczyć. Prawnicy z Rymarz Zdort Maruta charakteryzują się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalizmem. W ramach mojej pracy otrzymywałem zlecenia od starszych prawników z różnorodnego zakresu prowadzonych projektów transakcyjnych. Dzięki temu mogłem pozyskać niezwykle dużo wiedzy merytorycznej, zobaczyć, jak prowadzone są transakcje oraz jak wygląda współpraca pomiędzy klientem a kancelarią prawną oraz innymi doradcami. Wdrożona opieka mentorska w kancelarii, sprawia, że możemy korzystać ze współpracy na co dzień w zakresie kwestii prawnych, ale również czerpać z doświadczenia biznesowego i życiowego starszych kolegów i koleżanek.

 Co spowodowało, że przyjął Pan ofertę dalszej pracy w kancelarii?

Ofertę od kancelarii przyjąłem z wielu względów. Przede wszystkim moją uwagę zwróciła wysoka kultura oraz atmosfera pracy. Kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie, co umożliwia mi ciągły rozwój. Co było jednak chyba najważniejsze, to ludzie. Dla mnie kluczowym jest możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami z różnych praktyk. Rymarz Zdort Maruta to miejsce, gdzie możliwości rozwoju są nieograniczone i tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy. Nadto, niezwykle dla mnie istotnym czynnikiem w przejęciu oferty była możliwość pracy przy największych projektach dla najistotniejszych klientów na rynku.