Przyjaźń z Excelem

28.10.2022

Dominik Kwiatkowski, jako stażysta, pracował w dziale eksportu z filii krajowych w Inter Cars S.A., a wkrótce dołączy do firmy na stałe! Dlaczego codziennie przychodził do pracy z przyjemnością i analizował dane?

 

Gdybyśmy cofnęli się w czasie, czy aplikowałby Pan na ten staż jeszcze raz? 

Zdecydowanie tak! Oferta stażu w Inter Cars była dla mnie szczególnie atrakcyjna, zważywszy na fakt, iż była to praca ściśle związana z kierunkiem moich studiów (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne). Dla osoby na moim etapie kariery jest to na wagę złota. W trakcie tych dwóch miesiącach stażu, znacząco rozwinąłem swoje umiejętności i kompetencje, które są niezbędne w pracy z analizą danych. W szczególności znacznie sprawniej i lepiej posługuję się pakietem MS Office oraz specjalistycznymi programami związanymi z analizą danych oraz ich obróbką. Ponadto zostałem bardzo ciepło przyjęty przez cały zespół z działu eksportu, który był dla mnie ogromnym wsparciem w czasie całego stażu. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy te dwa miesiące upłynęły i aż żal było odchodzić.

Na czym właściwie polega praca w dziale eksportu w IC?

Tak jak wspomniałem, byłem zatrudniony w dziale analiz, który stanowił integralną część działu eksportu IC. Osoby tam pracujące są podzielone na mniejsze zespoły, które zajmują się danym krajem bądź regionem. Mają one bardzo zróżnicowane obowiązki, ale ich głównymi zadaniami jest bezpośredni kontakt z niektórymi klientami, monitorowanie sytuacji na rynkach, za które odpowiadają oraz podejmowanie wszelkich działań, które mają na celu zwiększenie sprzedaży. Moim zadaniem było przygotowywanie podsumowań i różnych zestawień oraz ich analiza. Przykładowo:  przygotowanie analizy cen dla klientów lub wykonywanie zestawień mających na celu zmaksymalizowanie w przyszłości sprzedaży na danym rynku. Warto wspomnieć, że jako stażysta, dostawałem zadania, które mimo, iż były ważne, to nie były priorytetowe na daną chwilę. To dawało mi możliwość spokojnego zaznajomienia się z danym tematem, w wyniku czego mogłem wykonywać swoją pracę w sposób bardziej dokładny.

Co okazało się najmilszym zaskoczeniem, a co sprawiło trudność lub było wyzwaniem?

Najmilszym zaskoczeniem dla mnie była otwartość i serdeczność wszystkich pracowników Inter Cars oraz wspaniała atmosfera wewnątrz zespołu. Codziennie z przyjemnością wychodziłem do pracy. Zdecydowanie największą trudnością był ogrom informacji, które musiałem przyswoić w pierwszych dniach. Nie ukrywam, że na początku trochę mnie to przytłoczyło, ale w miarę upływu czasu wszystko zaczęło się układać w jedną spójną całość, przez co praca z dnia na dzień stawała się przyjemniejsza.

Złota rada dla koleżanek i kolegów, aplikujących na staże w IC w kolejnej edycji PK: jak go zdobyć?

Być sobą i… dobrze zaznajomić się z Excelem!