Solter Capital to Fundusz typu Private Equity założony przez polskich przedsiębiorców, w którym większość wspólników ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem. Fundusz został powołany w 2010 roku i działa w Polsce. Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii jednakże nie pozostaje zamknięty na inne sektory. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.