O NAS:

Solter Capital to Fundusz typu Private Equity, który powołany został w 2010 roku przez polskich przedsiębiorców. Składa się z kadry o szerokim zakresie wiedzy i doświadczenia. Managerowie tworzący Solter Capital posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach oraz instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają inwestycjami zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji.

STRATEGIA INWESTYCYJNA I KRYTERIA:

Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Fundusz nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.

NASZE ATUTY

Atutem Solter Capital są przyjęte strategie inwestycyjne. Do każdego przedsięwzięcia Fundusz podchodzi w sposób indywidualny. Angażuje się w te, które przyniosą wzrost wartości akcjonariuszom. Sprawując kontrolę nad spółkami wprowadza rozwiązania, które doprowadzą do poprawy ich sytuacji finansowej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu z inwestycji.