URTICA
Dział HR
Staż w HR

Miejsce
Wrocław
Czas
3 miesiące (lipiec - wrzesień 2023 r.)
Wynagrodzenie
3600 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

• jesteś studentem ostatnich lat studiów na kierunku: ekonomia, prawo lub psychologia;
• angażujesz się w powierzone obowiązki;
• wyróżniasz się umiejętnością analitycznego myślenia;
• umiejętnie posługujesz się narzędziami informatycznymi;
• jesteś zorientowany na pracę grupową oraz projektową;
• posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów;
• jesteś zorientowany na realizację wyznaczonych celów i zadań;
• znasz język angielski – mile widziane.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie ze specyfiką pracy pionu wsparcia biznesu oraz aktywne uczestniczenie w zadaniach, realizowanych w pionie.

Podczas trwania stażu:
• zapewnienie m.in.: wsparcie Mentora / Opiekuna przez cały okres trwania stażu;
• ciekawa praca w pełnym wymiarze godzin;
• udział w realizowanych projektach optymalizacyjnych i rozwojowych;
• nauka od najlepszych specjalistów;
• rozwój zawodowy poprzez pracę nad zróżnicowanymi tematycznie zadaniami.

ZADANIA STAŻYSTY:

• wsparcie prac związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych;
• pomoc w organizacji szkoleń;
• wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacją;
• poznanie aplikacji, funkcjonujących w dziale;
• ewidencja oraz nadzór nad merytoryczną poprawnością przyjmowanych dokumentów;
• koordynowanie obiegu korespondencji firmowej.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Urtica Sp. z o.o. to największa w Polsce firma dystrybuująca leki do lecznictwa zamkniętego i jedna z największych hurtowni farmaceutycznych. Korzystając z ponad trzydziestoletniego doświadczenia doskonali funkcjonowanie polskiego rynku farmaceutycznego, kreując nowe rozwiązania merytoryczne, organizacyjne i prawne. Klientami Urtiki są farmaceuci, szpitale, jak również firmy produkujące leki. Firma zapewnia swoim partnerom profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia leku, jego magazynowania i dystrybucji. Zespół Urtiki tworzą eksperci, którzy każdego dnia pracują na to, aby wszyscy pacjenci szpitalni mieli dostęp do skutecznych, nowoczesnych leków i terapii.

Urtica oprócz działań biznesowych prowadzi również projekt CSR – Fundację Urtica Dzieciom. Fundacja działa na rzeczy dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców. Stwarza to miejsce na działania wolontariackie dla pracowników Urtiki.