SOLTER CAPITAL
Dział finansowy
Analityk finansowy

Miejsce
Warszawa
Czas
3 mies. (od połowy sierpnia)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

Osoba otwarta z entuzjastycznym podejściem do pracy zespołowej. Dokładna, odpowiedzialna, posiadająca praktyczną umiejętność pracy w programie MS Excel oraz znająca język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

CEL STAŻU:

Możliwość dołączenia do stabilnej organizacji, która nieustannie się rozwija.

ZADANIA STAŻYSTY:

Opracowywanie planów finansowych z wykorzystaniem danych wejściowych partnerów biznesowych oraz tworzenie analiz i odpowiedzi na zapytania biznesowe. Praca ze zbiorami danych z kilku źródeł oraz wykorzystywanie różnych narzędzi analitycznych. Tworzenie raportów oraz zestawień.

 

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

O NAS:

Solter Capital to Fundusz typu Private Equity, który powołany został w 2010 roku przez polskich przedsiębiorców. Składa się z kadry o szerokim zakresie wiedzy i doświadczenia. Managerowie tworzący Solter Capital posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach oraz instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają inwestycjami zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji.

STRATEGIA INWESTYCYJNA I KRYTERIA:

Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Fundusz nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.

NASZE ATUTY

Atutem Solter Capital są przyjęte strategie inwestycyjne. Do każdego przedsięwzięcia Fundusz podchodzi w sposób indywidualny. Angażuje się w te, które przyniosą wzrost wartości akcjonariuszom. Sprawując kontrolę nad spółkami wprowadza rozwiązania, które doprowadzą do poprawy ich sytuacji finansowej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu z inwestycji.