SOLTER CAPITAL
Dział finansowy
Analityk finansowy

Miejsce
Warszawa
Czas
15 sierpnia - 14 października 2020 r.
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

  • ma wykształcenie ekonomiczne;
  • posiada umiejętności modelowania finansowego i analizy finansowej;
  • interesuje się biznesem.

CEL STAŻU:

Zdobycie doświadczenia w firmie zajmującej się inwestycjami typu private equity.

ZADANIA STAŻYSTY:

  • analiza finansowa i biznesowa przedsiębiorstw (due diligence)
  • przygotowanie modeli, wycena

Osoba ubiegająca się o staż zatrudniona będzie w East Management Polska Sp. z o.o. tzw. „spółce córce”, która zajmuje istotne miejsce w strukturze naszej grupy kapitałowej. Natomiast praktykę i doświadczenie dotyczącą finansów będzie zdobywała w ramach grupy kapitałowej Solter Capital.

O pracodawcy

O NAS:

Solter Capital to Fundusz typu Private Equity, który powołany został w 2010 roku przez polskich przedsiębiorców. Składa się z kadry o szerokim zakresie wiedzy i doświadczenia. Managerowie tworzący Solter Capital posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach oraz instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają inwestycjami zapewniając maksymalny zwrot z inwestycji.

STRATEGIA INWESTYCYJNA I KRYTERIA:

Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Fundusz nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.

NASZE ATUTY

Atutem Solter Capital są przyjęte strategie inwestycyjne. Do każdego przedsięwzięcia Fundusz podchodzi w sposób indywidualny. Angażuje się w te, które przyniosą wzrost wartości akcjonariuszom. Sprawując kontrolę nad spółkami wprowadza rozwiązania, które doprowadzą do poprawy ich sytuacji finansowej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu z inwestycji.