RYMARZ ZDORT MARUTA
Dział procesowy
Staż w kancelarii prawnej

Miejsce
Warszawa
Czas
2 mies. (w okresie: czerwiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
4000 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

Studenci, którzy:
• ukończyli min. IV rok studiów prawniczych oraz absolwenci;
• w trakcie studiów uzyskali bardzo wysoką średnią ocen;
• biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Dodatkowo ich zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie gospodarczym.

CEL STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie adeptów prawa ze specyfiką pracy w kancelarii prawnej. Osoby odbywające staże w Rymarz Zdort Maruta angażowane są w aktualne projekty prowadzone przez kancelarię pracując pod nadzorem opiekuna lub opiekunów merytorycznych.
Istnieje możliwość otrzymania stałej oferty współpracy przez stażystów najlepiej ocenionych przez
współpracowników.

ZADANIA STAŻYSTY:
Do zakresu obowiązków stażysty należy m.in.:
– przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii prawnych;
– przygotowywanie projektów pism procesowych i umów;
– wykonywanie czynności technicznych związanych z procedurami rejestracji, uzyskiwania zezwoleń i koncesji;
– wykonywanie opracowań przeglądowych i tematycznych dotyczących określonych zagadnień
prawnych.

 

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Rymarz Zdort Maruta powstała w wyniku fuzji dwóch czołowych kancelarii – Rymarz Zdort, lidera wielu obszarów praktyki transakcyjnej oraz Maruta Wachta, lidera transformacji technologicznej. Obie firmy od lat są uznawane przez klientów, rynek i rankingi za firmy pierwszego wyboru w swoich dziedzinach, obsługując największe i najważniejsze dla klientów transakcje.

Razem tworzymy nowoczesną kancelarię o niepowtarzalnych cechach, skupioną na szybkim i kompleksowym rozwiązywaniu problemów, łączącą unikatowe historie obydwu zespołów. To połączenie doświadczenia i jakości firmy globalnej, z której wyrosła Rymarz Zdort, z innowacyjnością wynikającą z samodzielnego budowania i rozwoju kancelarii. Jeszcze nigdy klienci nie mieli do dyspozycji tego typu doradcy prawnego, oferującego przy tym zespół ponad 160 prawniczek i prawników.

O naszej pozycji świadczą także liczby. W 2022 roku doradzaliśmy przy 23 transakcjach fuzji i przejęć o łącznej wartości ponad 13 mld USD.  Dzięki temu po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem liczby oraz wartości obsługiwanych transakcji M&A w Polsce, a Mergermarket przyznał nam tytuł „CEE Legal Adviser of the Year”.  Zrealizowaliśmy kilkaset projektów technologicznych, w tym ponad 100 w zakresie technologii chmurowej i transformacji cyfrowej.  Braliśmy udział w szeregu kluczowych negocjacjach, w tym m.in. powstania polskich centrów danych Microsoft i Google (wartość inwestycji ponad 3 mld USD). Jako jedyna polska kancelaria byliśmy wymienieni we wszystkich najważniejszych rankingach jako lider sektora TMT.

Nasz potencjał stanowi także prowadzenie licznych projektów poza granicami Polski – biorąc pod uwagę naszą historię i pozycję rynkową możemy zagwarantować, że w każdej jurysdykcji będą z nami współpracowały najlepsze firmy prawnicze na danym rynku.

Od wielu lat klienci i konkurenci rekomendują nasze kompetencje, najwyższe standardy usług oraz odważne i pionierskie rozwiązania problemów prawnych. Prestiżowe rankingi potwierdzają, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, private equity, rynków kapitałowych, prawa nowych technologii, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, praktyki regulacyjnej, restrukturyzacji i upadłości, cyberbezpieczeństwa oraz zamówień publicznych.  Doskonałą opinią cieszą się także inne nasze zespoły, w tym praktyki energetyki i zasobów naturalnych, prawa ochrony konkurencji, rozwiązywania sporów, prawa karnego gospodarczego, bankowości i finansów, nieruchomości, podatkowa, infrastrukturalna oraz prawa pracy.