RYMARZ ZDORT
Dział korporacyjny
Staż w kancelarii prawnej

Miejsce
Warszawa
Czas
2 mies. (w okresie: czerwiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

Studenci, którzy:
  • ukończyli min. IV rok studiów prawniczych oraz absolwenci;
  • w trakcie studiów uzyskali bardzo wysoką średnią ocen;
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Dodatkowo ich zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie gospodarczym.

CEL STAŻU:

Celem stażu jest zapoznanie adeptów prawa ze specyfiką pracy w kancelarii prawnej. Osoby odbywające staże w Rymarz Zdort angażowane są w aktualne projekty prowadzone przez kancelarię pracując pod nadzorem opiekuna lub opiekunów merytorycznych.
Istnieje możliwość otrzymania stałej oferty współpracy przez stażystów najlepiej ocenionych przez współpracowników.

ZADANIA STAŻYSTY:

Do zakresu obowiązków stażysty należy m.in.:

  • przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii prawnych;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych i umów;
  • wykonywanie czynności technicznych związanych z procedurami rejestracji, uzyskiwania zezwoleń i koncesji;
  • wykonywanie opracowań przeglądowych i tematycznych dotyczących określonych zagadnień prawnych.
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Kancelaria Rymarz Zdort stanowi bezpośrednią kontynuację, pod nową marką, kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Nowym Jorku.

Blisko stuosobowy zespół prawników i doradców znany jest przede wszystkim z udziału w największych i najbardziej przełomowych transakcjach. Od wielu lat jesteśmy rekomendowani za szerokie kompetencje, najwyższe standardy usług oraz odważne, pionierskie rozwiązania. Regularnie jesteśmy wyróżniani przez klientów z różnych sektorów za zdolność do rozwiązywania najbardziej złożonych zagadnień prawnych. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, private equity i rynków kapitałowych. Wiodącą pozycję na rynku zajmują również nasze praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym prawa karnego gospodarczego, bankowości i finansów, energetyki i zasobów naturalnych, nieruchomości, restrukturyzacji, podatkowa, infrastrukturalna oraz regulacyjna. Wsparcie transakcyjne zapewniają wysoko wykwalifikowane i doświadczone zespoły prawników specjalizujące się w obszarach prawa ochrony konkurencji, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej.

Nasza kancelaria dysponuje zespołem polskich radców prawnych i adwokatów, jak również prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych, co przy wykorzystaniu naszych bliskich relacji wypracowanych z innymi wiodącymi kancelariami prawnymi na świecie umożliwia świadczenie najwyższej jakości usług doradztwa prawnego przy najważniejszych transakcjach zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Od wielu lat uznanie naszych klientów znajduje odzwierciedlenie w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych rankingach rynku prawniczego – Chambers and PartnersThe Legal 500 oraz IFLR1000, a nasi prawnicy i doradcy są uznawani za wiodących specjalistów w swoich dziedzinach. W najnowszym rankingu Chambers and Partners nasi prawnicy otrzymali 32 indywidualne wyróżnienia. Dwunastokrotnie zostali zaliczeni do najwyższego Poziomu 1 (Band 1).