SOLTER CAPITAL
Dział Finansowy

Miejsce
Warszawa
Czas
2 miesiące
Wynagrodzenie
3000 zł.

DLA KOGO?

Studenci III, IV, V roku w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, dokładność, dbałość o wysoką jakość realizowanych zadań i przygotowywanych materiałów, rozwinięte umiejętności analityczne, bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, wiedza w zakresie analizy sprawozdań finansowych, wskaźników finansowych oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, znajomość języka angielskiego

ZADANIA STAŻYSTY

  • współpraca z działem księgowości
  • sporządzanie analiz kosztowych
  • monitorowanie
  • raportowanie i rozliczanie kosztów
  • kalkulacja
  • wprowadzanie i kontrola kosztów
  • analiza przepływów pieniężnych

DLACZEGO WARTO? 

To szansa na nabycie umiejętności praktycznych uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez stażystę w toku zajęć dydaktycznych na uczelni.

O pracodawcy

Solter Capital to Fundusz typu Private Equity założony przez polskich przedsiębiorców, w którym większość wspólników ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem. Fundusz został powołany w 2010 roku i działa w Polsce. Solter Capital inwestuje w małe i średnie firmy głównie z branży FMCG, nieruchomości komercyjnych oraz nowoczesnych technologii jednakże nie pozostaje zamknięty na inne sektory. Typowy okres inwestycyjny trwa 3-6 lat, zaś wartość inwestycji sięga zwykle od 5 do 50 mln złotych. Nie wyklucza także inwestycji konsorcjalnych, gdzie ogólna wartość przekracza 50 mln złotych.