RESPECT ENERGY
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Staż w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Miejsce
Warszawa
Czas
3 miesiące
Wynagrodzenie
6000 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

  • Student lub absolwent, preferowane kierunki: Prawo, Administracja
  • Znajomość prawa handlowego
  • Umiejętność sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządów, Rad Nadzorczych oraz pism urzędowych
  • Dobra organizacja pracy
  • Zaangażowanie i sumienne realizacja zadań

CEL / PROGRAM STAŻU:

Celem stażu jest poszerzenie znajomości prawa handlowego oraz funkcjonowania grupy spółek od strony prawnej.

ZADANIA STAŻYSTY:

  • Przygotowywanie pism
  • Kompletowanie dokumentacji
  • Przygotowywanie wniosków do urzędów
  • Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów spółek
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Respect Energy  jest jedną z największych, niezależnych spółek na rynku energii elektrycznej w Polsce, która jako pierwsza zaoferowała swoim klientom w 100% zielony mix energetyczny, pochodzący z odnawialnych źródeł takich jak: słońce, wiatr, woda i biogaz.

Działalność Respect Energy opiera się na kilku filarach, m.in.: międzynarodowym obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia, a także sprzedaży energii do odbiorców końcowych i działaniach promujących dostęp do czystej energii. Respect Energy inwestuje w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, poszerzając w ten sposób własne portfolio odnawialnych źródeł energii i rozbudowując ofertę dla klientów. Firma działa obecnie na 23 rynkach i współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii.

Organizacja CICERO Shades of Green przyznała inwestycjom Respect Energy najwyższą notę CICERO Dark Green.