RESPECT ENERGY
Dział wsparcia sprzedaży na rynku detalicznym
Staż w zespole wdrożeń nowych projektów

Miejsce
Warszawa / Łódź (do wyboru)
Czas
czerwiec - wrzesień
Wynagrodzenie
6000 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

  • Jest absolwentem lub studentem ostatnich 2 lat studiów o profilu technicznym lub ekonomicznym. Idealnie kierunki związane z energetyką i OZE.
  • Ma komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Posiada podstawowe umiejętności/wiedza (lub wola szybkiego ich opanowania) związane z mapowaniem procesów biznesowych, prowadzeniem analiz przedwdrożeniowych, przygotowywaniem dokumentacji przedwdrożeniowej, testowania funkcjonalności aplikacji, jak tez przebiegu procesu biznesowego.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Szukamy ludzi, którzy podczas stażu na serio włączą się w jeden z naszych projektów wdrożeniowych, polegających na przygotowaniu obsługi operacyjnej produktów wprowadzanych do oferty Respect Energy.

Staż będzie polegał na samodzielnej realizacji części zadań związanych z takim projektem. Na pewno będzie pozwalał na praktyczne zapoznanie się z całym przekrojem zagadnień i praktycznych umiejętności związanych z innowacyjnymi produktami na rynku energii/OZE, zarządzaniem procesami biznesowymi, zarządzaniem projektami, przygotowaniem i testowanie funkcjonalności wspierających aplikacji.

Unikalną cecha takiego projektu to konieczność „uruchomienia” wiedzy z wielu pozornie odległych od siebie obszarów i wykorzystanie całego potencjału intelektualnego, aby wykorzystać ją efektywnie w relatywnie krótkim projekcie. Oceniamy, że na zebranie takiego doświadczenia w standardowych warunkach potrzeba około 2 lat. Ponieważ jednak jest to Respect Energy – zmieścimy się w 4 miesiące… 🙂

ZADANIA STAŻYSTY:

  • Analiza produktu od strony funkcjonalnej
  • Przygotowanie opisu przebiegu procesu biznesowego
  • Przygotowanie dokumentacji przedwdrożeniowej – opis funkcjonalności
  • Testy manualne nowych funkcjonalności
  • Testy wdrożeniowe przebiegu procesu biznesowego
  • Opracowanie raportów mierzących efektywność wdrożonego procesu
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizująca się w handlu energią elektryczną. Jako jedyni w Polsce, pozyskujemy, a następnie sprzedajemy, tylko i wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Kierujemy się szacunkiem do natury i do człowieka. Energia odnawialna to dla nas oczywisty i jedyny, słuszny wybór. Mamy za sobą 8 lat obecności na rynku. Jesteśmy jednym z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce i cały czas dynamicznie się rozwijamy.