RESPECT ENERGY
Dział Trading Analysis / Trading Analysis Team
Staż w zespole Trading Analysis / Internship in Trading Analysis Team

Miejsce
Warszawa
Czas
≥ 3 mies./months (start: czerwiec/June)
Wynagrodzenie
6000 zł / m-c (PLN/month)

[English version below]

IDEALNY KANDYDAT:

 • Ma ukończone studia lub jest w trakcie kształcenia na kierunkach ścisłych, takich jak: matematyka, statystyka, metody ilościowe w ekonomii, informatyka i ekonometria.
 • Jest zainteresowany tradingiem oraz rynkami finansowymi lub towarowymi.
 • Ma umiejętność programowania w języku Python.
 • Swobodnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Jest dyspozycyjny w wymiarze pełnego etatu.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Staż ten kierujemy dla osób, które są zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze tradingu na rynkach energii elektrycznej. W ramach stażu dołączysz do najlepszego zespołu analiz tradingowych i otrzymasz samodzielne zadania. Poznasz nasz proces i będziesz mieć okazję pracować z data science. Jeśli zakończysz staż z sukcesem, będziesz mieć możliwość dołączenia do naszego zespołu na stałe.

ZADANIA STAŻYSTY:

 • Budowanie ilościowych i fundamentalnych strategii inwestycyjnych dla rynków energii elektrycznej, gazu i produktów środowiskowych w Europie
 • Tworzenie narzędzi analitycznych usprawniających proces podejmowania decyzji
 • Zawieranie transakcji na rynku
 • Egzekwowanie strategii inwestycyjnych
 • Wdrażanie własnych pomysłów i implementacja własnych rozwiązań

 

English version:

PERFECT CANDIDATE:

 • completed studies or undergoing education in sciences, such as mathematics, statistics, quantitative methods in economics, computer science, and econometrics,
 • interest in trading and financial or commodity markets,
 • Python programming skills,
 • very good spoken and written English,
 • full-time availability.

GOAL/INTERNSHIP’S PROGRAM:

This internship is for You if You are interested in starting a career in trading on energy markets. During Your internship, You will join the best team of Trading Analysts and You will work on Your own tasks. You will dive deep into our processes and will get to work with data science. After a successful internship, You will have the opportunity to join us permanently. 

INTERN’S TASKS:

 • building quantitative and fundamental investment strategies for the markets of electricity, gas, and environmental products in Europe,
 • creating analytical tools to improve the decision-making process,
 • concluding transactions on the market,
 • enforcement of investment strategies,
 • implementing your own ideas and implementing your own solutions.

ABOUT THE EMPLOYER:

We are a Polish company specializing in the energy trade. We are the only company in Poland acquiring and selling energy exclusively from renewable energy sources. Respect for nature and humans is our driving force. For us, renewable energy is the only right choice. We have been on the market for eight years now and we are one of the biggest independent entities on the energy market in Poland and we are still growing. 

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizująca się w handlu energią elektryczną. Jako jedyni w Polsce, pozyskujemy, a następnie sprzedajemy, tylko i wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Kierujemy się szacunkiem do natury i do człowieka. Energia odnawialna to dla nas oczywisty i jedyny, słuszny wybór. Mamy za sobą 8 lat obecności na rynku. Jesteśmy jednym z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce i cały czas dynamicznie się rozwijamy.