RESPECT ENERGY
Dział Finansowy / Finance Division
Staż w dziale finansów / Internship in Finance Division

Miejsce
Warszawa / WARSAW
Czas
2-3 mies./m. (czerwiec-lipiec/June-July)
Wynagrodzenie
6000 zł / m-c (PLN/month)

[English version below]

IDEALNY KANDYDAT:

 • Ukończył lub jest w trakcie studiów w obszarze rachunkowości, ekonomii, finansów.
 • Zna Excel na poziomie zaawansowanym – swobodnie porusza się po arkuszu, wykorzystuje formuły i potrafi tworzyć tabele przestawne.
 • Ma wysokie umiejętności analityczne.
 • Chce się rozwijać i szybko się uczy.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Podczas stażu będziesz mieć okazję poznać biznes w sektorze obrotu energią elektryczną, gazem oraz OZE. Zdobędziesz praktyczne doświadczenia w zakresie finansów, rachunkowości oraz współpracy z bankami. Będziesz mieć również okazję poznać i zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie używania systemów klasy ERP oraz BI.

ZADANIA STAŻYSTY:

 • Będziesz mieć okazję w praktyce wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów.
 • Weźmiesz udział w projektach prowadzonych w obszarze finansów.
 • Otrzymasz samodzielne zadania w obszarze raportowania oraz analiz.

English version:

PERFECT CANDIDATE:

 • graduated or is a student of economy, finance or accounting, 
 • is an advanced Excel user who is at ease with using formulas and pivot tables,
 • has high analytical skills,
 • has good English skills,
 • wants to develop and is a fast learner.

GOAL/INTERNSHIP’S PROGRAM:

During the internship, You will have an opportunity to get to know the business of trading electricity from renewable energy sources. You will gain practical experience in finance, accounting, and in cooperation with banks. You will also have an opportunity to learn and use ERP and BI class systems.

INTERN’S TASKS:

 • tasks in which You will have the opportunity to use knowledge obtained during Your studies,
 • You will participate in projects led by finance division, 
 • You will get Your own tasks in reporting and analysis. 

ABOUT THE EMPLOYER:

We are a Polish company specializing in the energy trade. We are the only company in Poland acquiring and selling energy exclusively from renewable energy sources. Respect for nature and humans is our driving force. For us, renewable energy is the only right choice. We have been on the market for eight years now and we are one of the biggest independent entities on the energy market in Poland and we are still growing.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizująca się w handlu energią elektryczną. Jako jedyni w Polsce, pozyskujemy, a następnie sprzedajemy, tylko i wyłącznie energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Kierujemy się szacunkiem do natury i do człowieka. Energia odnawialna to dla nas oczywisty i jedyny, słuszny wybór. Mamy za sobą 8 lat obecności na rynku. Jesteśmy jednym z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce i cały czas dynamicznie się rozwijamy.