PROMED
Dział Serwisu
Staż w Dziale Serwisu

Miejsce
Warszawa
Czas
2-3 mies. (czerwiec - październik 2023 r.)
Wynagrodzenie
3600 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

Idealny kandydat powinien: posiadać wykształcenie techniczne (np. elektronika, mechatronika, automatyka), bardzo dobrze organizować swoją pracę i być samodzielny w działaniu, znać język angielski przynajmniej w stopniu B2, posiadać łatwość nawiązywania kontaktów, odznaczać się wysoką kulturą osobistą.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Celem praktyki w firmie PROMED S.A. jest poznanie specyfiki pracy w dziale serwisu od strony merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej.
Ponadto praktykant/ka zapozna się z charakterystyczną dokumentacją, pozna zasady pracy
w zespole, zdobędzie umiejętność analitycznego myślenia, nauczy się dotrzymywania terminów realizacji zadań, przez co jednocześnie pozna własne możliwości na rynku pracy.

ZADANIA STAŻYSTY:

1. przyjmowanie, koordynowanie zgłoszeń serwisowych,
2. rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu medycznego
3. wsparcie przy instalacji i serwisie sprzętu będącego w ofercie Firmy,
4. kontakt z firmami zewnętrznymi,
5. tworzenie i zarządzanie dokumentacją techniczną,
6. praca biurowo-techniczna w zespole inżynierów.
7. wsparcie przy wykonywaniu okresowych przeglądów urządzeń,
8. przygotowanie ofert i dokumentacji serwisowej.
9. prace warsztatowe – na miejscu w warsztacie;
10. serwis – wsparcie doświadczonych Serwisantów w pracach związanych z naprawami urządzeń medycznych,
11. udział w wyjazdach serwisowych;
12. uruchomienia – udział w uruchomieniach jako wsparcie dla Serwisantów, tworzenie dokumentacji;
13. wsparcie przy przygotowywaniu i organizowaniu szkoleń technicznych – przygotowanie: stanowisk
szkoleniowych, urządzeń do ćwiczeń, materiałów szkoleniowych.
14. wsparcie techniczne Działu Handlowego.
15. możliwość zapoznania się ze schematem obiegu dokumentów w spółce.
16. możliwość zapoznania się z wiedzą z zakresu procedur wewnątrzfirmowych.
17. zapoznanie z pracą biurową – obsługa urządzeń biurowych.
18. wsparcie klientów w codziennej pracy ze sprzętem medycznym.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy wiodącym polskim dystrybutorem oraz integratorem dostaw sprzętu medycznego, działającym na rynku od 1987 roku. W swojej ofercie posiadamy najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów w dziedzinie anestezjologii, chirurgii, kardiologii. Nasz Zespół zapewnia profesjonalną obsługę w następujących zakresach: sprzedaż, marketing, serwis, logistyka, obsługa prawna i administracyjna. Wobec swoich Pracowników mamy wysokie oczekiwania i tworzymy środowisko, w którym ludzie rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności służące osiąganiu jak najwyższych standardów.