PROMED
Dział Handlowy LCS
Staż w Dziale Handlowym LCS

Miejsce
Warszawa
Czas
2-3 mies. (czerwiec - październik 2023 r.)
Wynagrodzenie
3600 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

Osoba posiadająca wykształcenie techniczne lub medyczne, znajomość choćby podstawowych zagadnień prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem; osoba posiadająca umiejętności dobrego planowania i organizacji swojej pracy, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z materiałów informacyjnych dla produktów, osoba posiadająca łatwość nawiązywania kontaktów i wysoką kulturę osobistą, płynnie poruszająca się w środowisku MS Office.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Celem praktyki w firmie PROMED S.A. jest poznanie specyfiki pracy w dziale handlowym
od strony merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej.
Ponadto praktykant/ka zapozna się z charakterystyczną dokumentacją, pozna zasady pracy
w zespole, zdobędzie umiejętność analitycznego myślenia, nauczy się dotrzymywania terminów realizacji zadań dzięki czemu pozna własne możliwości na rynku pracy.

ZADANIA STAŻYSTY:

1. współpraca z działem handlowym
2. analiza rynku w zakresie poszczególnych grup produktowych
3. monitorowanie rynku, analiza ogłaszanych przetargów
4. przygotowywanie zestawień, analiz, prezentacji
5. pomoc w przygotowywaniu wycen oraz ofert handlowych dla klientów
6. docieranie do potencjalnych klientów różnymi metodami
7. uczestnictwo w prezentacjach, spotkaniach handlowych
8. wsparcie Dyrektora Handlowego w codziennej pracy
9. możliwość zapoznania się z wiedzą z zakresu procedur wewnątrzfirmowych
10. zapoznanie się z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
11. efektywna współpraca z pozostałymi pracownikami firmy
12. planowanie i zarządzanie własną aktywnością
13. raportowanie wykonanych zadań

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy wiodącym polskim dystrybutorem oraz integratorem dostaw sprzętu medycznego, działającym na rynku od 1987 roku. W swojej ofercie posiadamy najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów w dziedzinie anestezjologii, chirurgii, kardiologii. Nasz Zespół zapewnia profesjonalną obsługę w następujących zakresach: sprzedaż, marketing, serwis, logistyka, obsługa prawna i administracyjna. Wobec swoich Pracowników mamy wysokie oczekiwania i tworzymy środowisko, w którym ludzie rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności służące osiąganiu jak najwyższych standardów.