PROMED
Dział Handlowy
Stażysta w Dziale Handlowym

Miejsce
Warszawa
Czas
min. 2 mies. (cze-wrz)-możliwość przedł.
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT:

 • studenci kierunków medycznych, technicznych lub pokrewnych
 • Samodzielność
 • Efektywne planowanie i umiejętności ustalania priorytetów
 • Język angielski (w stopniu co najmniej komunikatywnym)
 • Komunikatywność, otwartość
 • Wysoka kultura osobista
 • Determinacja w dążeniu do osiągania celów, uczciwość
 • Umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań
 • Obsługa pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Prawo jazdy kat.B.

CEL / PROGRAM STAŻU:

Celem praktyki w firmie PROMED S.A. jest poznanie specyfiki pracy w dziale handlowym od strony merytorycznej, organizacyjnej i administracyjnej. Ponadto stażysta zapozna się z charakterystyczną dokumentacją, pozna zasady pracy w zespole, zdobędzie umiejętność analitycznego myślenia, nauczy się dotrzymywania terminów realizacji zadań dzięki czemu pozna własne możliwości na rynku pracy.

ZADANIA STAŻYSTY:

Stażyści będą realizować indywidualny program praktyk pod nadzorem opiekuna, dostosowany do ich zainteresowań i możliwości, który uwzględnia następujące elementy:

 • współpraca z działem handlowym
 • analiza rynku w zakresie poszczególnych grup produktowych
 • monitorowanie rynku, analiza ogłaszanych przetargów
 • przygotowywanie zestawień, analiz, prezentacji
 • pomoc w przygotowywaniu wycen oraz ofert handlowych dla klientów
 • docieranie do potencjalnych klientów różnymi metodami
 • uczestnictwo w prezentacjach, spotkaniach handlowych
 • wsparcie Dyrektora Handlowego w codziennej pracy
 • możliwość zapoznania się z wiedzą z zakresu procedur wewnątrz firmowych
 • zapoznanie się z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • efektywna współpraca z pozostałymi pracownikami firmy
 • planowanie i zarządzanie własną aktywnością
 • raportowanie wykonanych zadań
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Jesteśmy wiodącym polskim dystrybutorem oraz integratorem dostaw sprzętu medycznego, działającym na rynku od 1987 roku. W swojej ofercie posiadamy najnowocześniejszą aparaturę światowych liderów w dziedzinie anestezjologii, chirurgii, kardiologii. Nasz Zespół zapewnia profesjonalną obsługę w następujących zakresach: sprzedaż, marketing, serwis, logistyka, obsługa prawna i administracyjna. Wobec swoich Pracowników mamy wysokie oczekiwania i tworzymy środowisko, w którym ludzie rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności służące osiąganiu jak najwyższych standardów.