PKP Energetyka
Departament Zakupów i Logistyki / DEPARTMENT OF PURCHASING AND LOGISTICS
Staż w Biurze Zakupów Strategicznych / INTERNSHIP AT THE STRATEGIC PURCHASING OFFICE

Miejsce
Warszawa / WARSAW
Czas
2 mies. (lipiec - sierpień / July - August)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c (PLN/month)

[English version below]

IDEALNY KANDYDAT TO:

 • student/studentka 3, 4 lub 5 roku, preferowane kierunki: ekonomia, zarzadzanie, logistyka
 • zainteresowanie tematyką zakupów i negocjacji
 • zaawansowana umiejętność obsługi MS Excel
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności rozwiązywania problemów i szukania efektywnych rozwiązań

CEL / PROGRAM STAŻU:

 • realizacja Projektu Stażowego dotyczącego opracowania strategii negocjacyjnej dla wybranego dostawcy
 • zapoznanie się z kluczowymi procesami i zadaniami Biura Zakupów Strategicznych

ZADANIA STAŻYSTY:

 • zapoznanie się z tematyką organizacji procesu zakupowego
 • analiza danych w procesie zakupowym
 • realizacja projektów negocjacyjnych pod okiem doświadczonego negocjatora
 • współpraca w ramach kategorii materiałów kolejowych
 • zapoznanie się z systemem raportowania w Power BI

 

English version:

PERFECT CANDIDATE:

 • 3rd, 4th or 5th-year students, preferred fields of study: economics, management, logistics
 • interest in the subject of purchases and negotiations
 • advanced ability to use MS Excel
 • high communication skills
 • problem-solving skills and drive for effective solutions
 • very good knowledge of Polish or English

PURPOSE / PROGRAM OF THE INTERNSHIP:

 • implementation of the Internship Project concerning the development of a negotiation strategy for a selected supplier
 • getting acquainted with the key processes and tasks of the Strategic Purchasing Office

TRAINEE’S TASKS:

 • getting acquainted with purchasing process organization
 • data analysis in the purchasing process
 • implementation of negotiation projects under the supervision of an experienced negotiator
 • Collaboration within the category of railroad materials
 • getting to know the reporting system in Power BI

🇺🇦 Due to the situation in Ukraine, Ukrainian students are especially welcome, and also offered accommodation during their internship period.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

PKP Energetyka to MOCny i zgrany zespół ludzi, pełnych ENERGII do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Pracujemy zespołowo, a w swojej pracy łączymy bogate doświadczenie z nowoczesnością. Działamy zgodnie z naszym WARTOŚCIAMI, konsekwentnie wdrażając rozwiązania technologiczne podnoszące JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO, budując ANGAŻUJĄCE miejsce pracy i wpływając na EFEKTYWOŚĆ całej firmy.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiej kolei. Jesteśmy liderem budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej w Polsce, a naszym głównym biznesem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej.

Działamy na polskim rynku od 2001 roku i należymy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners. Pracuje u nas niemal 4 200 osób w całej Polsce.

Dołącz do naszego MOCNego Składu.