PKP Energetyka
Biuro Zarządzania Ryzykiem i Regulacji / RISK MANAGEMENT AND REGULATION OFFICE
Staż w Wydziale Analiz Ryzyka i Regulacji / INTERNSHIP IN THE RISK ANALYSIS AND REGULATION DEPARTMENT

Miejsce
Warszawa / WARSAW
Czas
2 mies. (lipiec - sierpień / July - August)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c (PLN/month)

[English version below]

IDEALNY KANDYDAT TO:

 • student/studentka 3, 4 lub 5 roku, preferowane kierunki ekonomiczne
 • zainteresowanie obszarem compliance
 • zdolności analityczne oraz logicznego myślenia
 • komunikatywność
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office

CEL / PROGRAM STAŻU:

 • realizacja Projektu Stażowego dotyczącego kontroli w procesie zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM)
 • zapoznanie się z kluczowymi procesami i zadaniami Wydziału Analiz Ryzyka i Regulacji

ZADANIA STAŻYSTY:

 • zapoznanie się z tematyką zarządzania ryzykiem oraz compliance
 • wsparcie procesów identyfikacji i oceny ryzyka
 • realizacja zadań w obszarze compliance
 • realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom

 

English version:

PERFECT CANDIDATE:

 • 3rd, 4th or 5th year students, preferred fields of study: economics
 • interest in the compliance area
 • analytical skills and logical thinking
 • high communication skills
 • knowledge of economics
 • very good knowledge of Microsoft Office
 • very good knowledge of Polish or English

PURPOSE / PROGRAM OF THE INTERNSHIP:

 • implementation of the Internship Project on control in the enterprise risk management process (ERM) 
 • getting acquainted with the key processes and tasks of the Risk Analysis and Regulation Department

TRAINEE’S TASKS:

 • getting acquainted with the subject of risk management and compliance
 • support for risk identification and assessment processes
 • carrying out tasks in the compliance area
 • carrying out tasks in the field of counteracting fraud

🇺🇦 Due to the situation in Ukraine, Ukrainian students are especially welcome, and also offered accommodation during their internship.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

PKP Energetyka to MOCny i zgrany zespół ludzi, pełnych ENERGII do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Pracujemy zespołowo, a w swojej pracy łączymy bogate doświadczenie z nowoczesnością. Działamy zgodnie z naszym WARTOŚCIAMI, konsekwentnie wdrażając rozwiązania technologiczne podnoszące JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO, budując ANGAŻUJĄCE miejsce pracy i wpływając na EFEKTYWOŚĆ całej firmy.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiej kolei. Jesteśmy liderem budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej w Polsce, a naszym głównym biznesem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej.

Działamy na polskim rynku od 2001 roku i należymy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners. Pracuje u nas niemal 4 200 osób w całej Polsce.

Dołącz do naszego MOCNego Składu.