Kincentric | A Spencer Stuart Company
Doradztwo HR i badania doświadczeń pracowników
Staż w obrzarze Doradztwa HR i badań doświadczeń pracowników

Miejsce
Warszawa / hybrydowo
Czas
08 - 10.2023 r. z opcją przedłużenia
Wynagrodzenie
4300 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT JEST OSOBĄ:

 • Zorientowaną na wartość, jaką podejmowane działania przyniosą klientom, którym doradzamy.
 • Zainteresowaną zdobywaniem wiedzy z obszaru HR i strategicznego zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 • Biegle posługującą się językiem polskim i angielskim.
 • Zdyscyplinowaną, przykładającą wagę do jakości wykonywanych zadań.
 • Lubiącą pracę z danymi – nasze rekomendacje przedstawiamy klientom na podstawie wyników badań przeprowadzanych w organizacjach.

Dodatkowe kompetencje:

 • Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint).
 • Wysokie umiejętności interprersonalne i komunikacyjne.
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i priorytetyzacji zadań.

CEL STAŻU:

Podczas stażu u nas zobaczysz, jak się pracuje w branży konsultingowej, gdzie doświadczony zespół ekspertów wspiera różnorodne organizacje badając środowisko pracy i doradzając w rozwiązaniu strategicznych wyzwań w obszarze kapitału ludzkiego. Zobaczysz jak pracujemy, jak prowadzimy projekty, jak budujemy wartość i relacje z największymi i najciekawszymi firmami w Polsce.  Pogłębisz swoją wiedzę o badaniach środowiska pracy i przekładaniu danych na wnioski i rekomendacje dla klientów.

Aby opowiedzieć Ci o tym, co wyniesiesz ze stażu u nas, oddajemy głos naszym poprzednim stażystom. Oto co powiedzieli o korzyściach pracy z nami:

– bezpośredni kontakt z klientem, poszerzenie kompetencji interpersonalnych oraz zdobycie umiejętności budowania relacji biznesowych

– możliwość śledzenia i badania bieżących trendów na polskim i zagranicznym rynku pracy

– możliwość współpracy międzynarodowej z globalnym zespołem Kincentric oraz zagranicznymi klientami, a co za tym idzie także możliwość używania w pracy języka angielskiego

– poczucie realnego wpływu na polepszenie warunków pracy polskich i międzynarodowych pracowników; praca z misją społeczną

– praca w życzliwym, inkluzywnym, otwartym zespole o wysokich kompetencjach; praca z osobami na seniorskich stanowiskach na zasadzie współpracy – jesteśmy w stałym kontakcie, zawsze możesz liczyć na pomocną dłoń doświadczonych konsultantów

– praca w środowisku sprzyjającym dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami – energię i zapał do pracy czerpiemy od siebie nawzajem

– realnie elastyczny czas pracy; zespół oferujący wsparcie pracującym studentom w godzeniu obowiązków

– praca zdalna, ale i możliwość spotkania w nowoczesnym biurze w pobliżu warszawskiego Starego Miasta na pyszną kawę od baristy w biurze, „catch-up” z zespołem oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

– firma nastawiona na rozwój pracownika – darzymy się zaufaniem i wspieramy się, a jednocześnie podnosimy poprzeczkę wyżej i stopniowo wdrażamy w nowe zadania.

– poczujesz, że Twój głos ma znaczenie, cenimy innowacyjność i czerpiemy z nowych perspektyw, a Twój wkład jest doceniany.

ZADANIA STAŻYSTY:

Przede wszystkim:

Praca z konsultantami na projektach związanych z badaniem i budowaniem zaangażowania i doświadczeń pracowników, kultury organizacyjnej oraz przywództwa poprzez:

 • Tworzenie prezentacji – troska o wizualizację wyników i wniosków, poprawność danych, tłumaczenia (polski/angielski).
 • Wsparcie przygotowania, prowadzenia i podsumowania warsztatów dla klientów.
 • Wsparcie działań business development (np. desk research, wsparcie aktywności PR i marketingowych).
 • Realizacja zadań związanych z zarządzaniem danymi na projektach – zbieranie, kompilacja, sprawdzanie poprawności materiałów od klientów, służących zaprojektowaniu, przeprowadzeniu i zaraportowaniu badania percepcji pracowników.

Dodatkowo:

 • Wsparcie projektów administracyjnych (np. organizacji comiesięcznych spotkań zespołu).
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Kincentric, a Spencer Stuart company, approaches human capital differently — we help our clients identify what drives their people so they can drive their business. Our decades of expertise in culture and engagement, leadership assessment and development, and HR and talent advisory services enable us to help organizations change from the inside. And our global network of colleagues, our proven insights and our intuitive technologies give us new ways to help organizations unlock the power of people and teams — fostering change and accelerating success.

For more information, visit kincentric.com