GREENBERG TRAURIG NOWAKOWSKA-ZIMOCH WYSOKIŃSKI sp.k.
WSZYSTKIE DZIAŁY KANCELARII
Paralegal - stażysta

Miejsce
Warszawa
Czas
min. 2 mies. (możliwość przedłużenia)
Wynagrodzenie
3600 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT/KANDYDATKA

Student III-IV roku prawa na polskiej uczelni, znający bardzo dobrze j. angielski (certyfikaty nie są niezbędne) w mowie i w piśmie, z dobrymi wynikami w nauce, gotowy do nauki i pracy pod okiem profesjonalistów, otwarty, lubiący współpracę w zespole.

CEL / PROGRAM STAŻU

Nauka pod okiem profesjonalistów, rozwój, zdobywanie doświadczenia i nabywanie umiejętności,
poznanie kultury pracy prawnika świadczącego usługi dla profesjonalnego biznesu. Najlepsi
praktykanci, po ukończeniu studiów, mają szansę dołączyć do grona młodych prawników i rozwijać się pod okiem profesjonalnego mentora, sprawującego indywidualną opiekę nad młodym
prawnikiem.

ZADANIA STAŻYSTY
 • Przygotowywanie projektów pism i wniosków związanych z obrotem prawnym (pisma do sądów rejestrowych, wnioski do urzędów skarbowych, banków) oraz dokonywanie innych czynności związanych z nadawaniem tym pismom toku urzędowego oraz pomoc techniczna przy przygotowywaniu dokumentów
 • Przygotowywanie projektów poszczególnych postanowień umów
 • Wyszukiwanie i analiza przepisów; przygotowywanie zestawień dotyczących zmian w stanie
  prawnym; bieżące monitorowanie projektów ustaw i rozporządzeń; informowanie prawników o zmianach w stanie prawnym
 • Przegląd orzecznictwa i literatury w związku z wykonywaniem zleceń; bieżące śledzenie nowości wydawniczych, informowanie prawników o nowych publikacjach
 • Wizyty w sądach i urzędach administracji celem składania wniosków klientów Kancelarii,
  dowiadywania się o bieżącym stanie rozpatrywanych spraw, uzyskiwania informacji koniecznych do prawidłowego sporządzania
 • Bieżące monitorowanie raportów bieżących spółek giełdowych będących klientami Kancelarii lub pozostających w kręgu zainteresowania prawników; przegląd i analiza publikacji prasowych pod kątem wyszukiwania artykułów dotyczących problematyki wskazanej przez prawników.
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Kancelaria Greenberg Traurig

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług prawnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kancelaria dysponuje zespołem ponad 2400 prawników w 42 biurach. Greenberg Traurig, ciesząca się uznaniem za swoją działalność dobroczynną, działalność pro bono, promowanie różnorodności i innowacyjnych rozwiązań, odnotowała w 2021 roku przychody brutto w wysokości ponad 2 mld USD. Niezmiennie plasuje się wśród największych kancelarii prawnych w Am Law 100, Am Law Global 100, NLJ 250 i Law360 (US) 400. Ponadto Greenberg Traurig plasuje się w pierwszej 15 najwyżej notowanych kancelarii w inauguracyjnym rankingu 2022 Law360 Pulse Leaderboard. Kancelaria posiada certyfikat Mansfield Rule 4.0 Plus przyznany przez The Diversity Lab i jest neutralna pod względem zużycia energii w swoich biurach.

W Polsce Greenberg Traurig działa pod firmą GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. i dysponuje obecnie zespołem ponad 100 prawników.

Biuro w Warszawie oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie m.in.:

 • fuzji i przejęć
 • rynków kapitałowych
 • transakcji typu private equity
 • postępowań upadłościowych
 • finansowania projektów
 • sekurytyzacji aktywów
 • postępowań sądowych i arbitrażowych
 • nieruchomości
 • restrukturyzacji finansowych
 • struktur podatkowych
 • ochrony konkurencji i konsumentów
 • własności intelektualnej
 • prawa pracy

Nasi Klienci to najważniejsze polskie i międzynarodowe instytucje finansowe i przedsiębiorstwa. Warszawski zespół Greenberg Traurig doradza klientom działającym w wielu sektorach, m.in.: bankowość i finanse, energetyka, górnictwo, nieruchomości, przemysł medyczny i ochrona zdrowia, technologie, media i telekomunikacja, budownictwo, FMCG.

Według polskich i międzynarodowych rankingów, warszawskie biuro Greenberg Traurig jest uznawane za jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, a nasi prawnicy są uważani za czołowych specjalistów w wielu dziedzinach prawa.

„Mergermarket” w Global & Regional M&A League Tables 2021 umieścił Greenberg Traurig na pierwszym miejscu w Polsce pod względem łącznej wartości transakcji M&A. Szacowana łączna wartość wyniosła prawie 7 miliardów USD.