DEEPSENSE.AI
Dział IT
Python Software Engineer

Miejsce
Warszawa / Bydgoszcz / Remote
Czas
3 mies. (lipiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

IDEALNY KANDYDAT TO:

  • Zapraszamy na staż osoby z ostatnich lat studiów, które po jego ukończeniu będą mogły kontynuować z nami współpracę w wymiarze min. 4/5 etatu.
  • Oczekujemy umiejętności programowania w języku Python oraz podstawowej wiedzy w obszarach:
    – Machine learning,
    – konteneryzacji (Docker, Kubernetes)

CEL STAŻU:

Dołączając na staż w roli Python Software Engineer, chcielibyśmy zaangażować Cię w nasze aktualne projekty, tak abyś mógł przy boku doświadczonych kolegów rozwijać swoje umiejętności programistyczne, algorytmiczne i wdrażać się w tematy z obszaru machine learningu.

ZADANIA STAŻYSTY:

Czynny udział w projektach z dziedziny AI. Wsparcie zespołu w zadaniach programistycznych.

Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

deepsense.ai is a team of business-oriented problem solvers. We use our outstanding technical proficiency to identify, analyze and solve problems with AI-powered solutions.

Research work is an essential part of deepsense.ai and a key aspect of the company’s development. Our projects bring fresh ideas to AI research, an area of human thought and production we believe is worth contributing to. In collaboration with top universities, scientific institutions and global corporations, we have made crucial contributions to the field of Reinforcement Learning.