BAKALLAND
Dział Jakości

Miejsce
Łódź
Czas
3-4 miesiące (lipiec-październik)
Wynagrodzenie
2500 zł.

DLA KOGO?

Studenci kierunków: Technologia Żywności, Zarządzanie Jakością, Inżynieria Produkcji i pokrewna.
Umiejętności:
 • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office (Excel, Power Point),
 • Zdolności analityczne.
Kompetencje miękkie:
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Sumienność,
 • Dokładność.

ZADANIA STAŻYSTY

Stażysta odpowiedzialny będzie za wsparcie Działu Jakości w bieżących aktywnościach i projektach. Szeroki zakres obowiązków umożliwi poznanie podstaw oceny surowców i opakowań, kontroli międzyoperacyjnej procesu technologicznego wytwarzania galanterii śniadaniowej, a także finalnej oceny jakości wyrobów gotowych.
W skład zakresu obowiązków wchodzą:
 • Realizacja badań organoleptycznych oraz fizykochemicznych;
 • Pobór prób do badań laboratoryjnych;
 • Aktualizacja i archiwizacja dokumentacji laboratoryjnej;
 • Uczestnictwo w pracach zespołów tematycznych związanych z problematyką jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • Odpowiedzialność za powierzony sprzęt pomiarowy, wyposażenie laboratoryjne, substancje chemiczne w tym substancje szkodliwe i niebezpieczne, używa je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • Utrzymanie w czystości pomieszczenia, sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz materiałów laboratoryjnych;
 • Wspiera Zespół w realizacji bieżących zadań.

DLACZEGO WARTO? 

Podstawowym celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych na uczelni, a także rozwoju kompetencji zawodowych, uzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Staż daje możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników.

PAMIĘTAJ !

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego i dołączeniem CV pobierz zadanie Case Study (w granatowym boksie po prawej), rozwiąż je i dołącz do aplikacji.

O pracodawcy

GK Bakalland jest liderem na rynku bakalii w Polsce. Nasze produkty są znane na całym świecie, dlatego że m.in. cenimy sobie wysoką jakość, dynamiczny rozwój i szybkość działania.

Wysokie wyniki osiągamy dzięki pracy zespołowej, odpowiedzialności i orientacji na klientów. Jeżeli wyznajesz podobne wartości, jesteś ambitny i kreatywny oraz chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w przyjaznej atmosferze to koniecznie wyślij do nas swoje zgłoszenie!