BAKALLAND
Dział Jakości

Miejsce
Janów Podlaski
Czas
3-4 miesiące (lipiec-październik)
Wynagrodzenie
2500 zł.

DLA KOGO?

Studenci kierunków: Technologia Żywności, Zarządzanie Jakością, Inżynieria Produkcji i pokrewne. Pożądane cechy: Bardzo dobra komunikatywność, organizacja pracy, sumienność.

ZADANIA STAŻYSTY

  • Wykonuje badania organoleptyczne oraz fizykochemiczne;
  • Pobiera próby do badań laboratoryjnych;
  • Przeprowadza prace w laboratorium fizykochemicznym;
  • Aktualizuje i archiwizuje dokumentację laboratoryjną;
  • Uczestniczy w pracach zespołów tematycznych związanych z problematyką jakości i bezpieczeństwa żywności;
  • Odpowiada za powierzony sprzęt pomiarowy, wyposażenie laboratoryjne, substancje chemiczne w tym substancje szkodliwe i niebezpieczne, używa ich zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  • Utrzymuje w czystości pomieszczenia, sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz materiały laboratoryjne;
  • Wspiera Zespół w realizacji bieżących zadań.

DLACZEGO WARTO? 

Podstawowym celem stażu jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych na uczelni, a także rozwoju kompetencji zawodowych, uzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Staż daje możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników.

PAMIĘTAJ !

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego i dołączeniem CV pobierz zadanie Case Study (w granatowym boksie po prawej), rozwiąż je i dołącz do aplikacji.

O pracodawcy

GK Bakalland jest liderem na rynku bakalii w Polsce. Nasze produkty są znane na całym świecie, dlatego że m.in. cenimy sobie wysoką jakość, dynamiczny rozwój i szybkość działania.

Wysokie wyniki osiągamy dzięki pracy zespołowej, odpowiedzialności i orientacji na klientów. Jeżeli wyznajesz podobne wartości, jesteś ambitny i kreatywny oraz chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w przyjaznej atmosferze to koniecznie wyślij do nas swoje zgłoszenie!