ADAMED
SALES FORECASTING
Staż w zespole aplikacji biznesowych

Miejsce
Pieńków k. Warszawy
Czas
3 miesiące (lipiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

Ze wsparciem opiekuna zrealizujesz dwa projekty w ramach zespołu rozwijającego komercyjne aplikacje biznesowe z obszaru Sales Forecasting oparte o nowoczesną architekturę Azure / .Net

DODATKOWO ZAPOZNASZ SIĘ:

 • z analizą, kodowaniem oraz deploymentem nowych funkcjonalności rozwijanych produktów
 • ze stackiem .NET, Angular, mikroserwisy, Azure
 • z nowoczesnymi wzorcami projektowymi
 • z przebiegiem całego procesu wytwarzania oprogramowania SDLC
 • ze zwinnymi metodykami wytwarzania oprogramowania – dołączysz jako członek SCRUM Team
 • z terminologią i pojęciami biznesowymi obecnymi na rynku farmaceutycznym

POSZUKUJEMY OSÓB, KTÓRE:

 • są studentami ostatnich lat lub absolwentami kierunków informatycznych lub ścisłych o specjalizacji inżynieria oprogramowania lub pokrewnych
 • posiadają umiejętności programowania .NET, Angular/React
 • są kreatywne i potrafią myśleć niestandardowo
 • posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym oraz na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej

OFERUJEMY:

 • zdobycie doświadczenia poprzez realizację dwóch projektów w ramach danej specjalizacji
 • płatny roczny staż w Obszarze Technologicznym ICT (plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni)
 • wsparcie Buddiego przez cały okres trwania stażu
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • Kartę Holiday z doładowanymi środkami na zakończenie stażu
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

ADAMED

Adamed jest rodzinną firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona 35 lat temu, dziś zatrudnia 2200 współpracowników, posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Filarami rozwoju firmy są inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje, a także ekspansja międzynarodowa. Adamed prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna firmy jest chroniona prawie 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio ma ponad 500 produktów. Każdego roku firma produkuje ponad 2,3 miliarda tabletek sprzedawanych na 76 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, ale również – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki.