ADAMED
Dział Badań i Rozwoju - Zespół Analityki
STAŻ W ZESPOLE ANALITYKI W DZIALE R&D

Miejsce
Pieńków k. Warszawy (bezpłatny dojazd)
Czas
3 miesiące (lipiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

CECHY IDEALNEGO KANDYDATA:

  • Student/ka studiów chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych lub pokrewnych.
  • Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiających rozumienie opisu metodyki anglojęzycznej.
  • Zainteresowanie chemią analityczną.
  • Mile widziana znajomość technik analitycznych, w szczególności HPLC.

CEL STAŻU:

Celem stażu jest poznanie technik analitycznych wykorzystywanych przy badaniach produktów leczniczych. Główne metody których stażysta będzie miał możliwość się nauczyć to HPLC z detektorem UV-VIS lub PDA, analizy uwalniania, rozpadów, ścieralności oraz analizy miareczkowe. Stażysta będzie pracował w Dziale R&D jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce i będzie mógł korzystać z najnowocześniejszych laboratoriów i sprzętów.

ZADANIA STAŻYSTY:

  • Pomoc przy oznaczeniach m.in. analizy zawartości wody w produkcie, ścieralności i rozpadu produktu leczniczego.
  • Przygotowywanie odczynników ogólnego użytku np. buforów.
  • Wykonanie analiz HPLC we współpracy z analitykiem (opiekunem).
  • Pomoc przy przeprowadzaniu prób stabilności produktów (np. pomoc przy oklejaniu prób i wstawianiu do komór w różnych warunkach klimatycznych).
  • Praca z farmakopeą europejską (Ph. Eur.) i amerykańską USP.
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno – biotechnologiczna, która jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku leków nowej generacji. Dostarczamy ponad 250 produktów w 60 krajach na świecie. Posiadamy przedstawicielstwa w Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i w Wietnamie. Obecnie Grupa Adamed zatrudnia ponad 2000 osób. Prowadzimy własną działalność badawczo-rozwojową. W ciągu ostatnich 6 lat przeznaczyliśmy na ten cel ponad 250 mln zł.  Tworzymy konsorcja naukowo-badawcze we współpracy z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.