ADAMED
Departament Kontrolingu Komercyjnego i Efektywności Operacyjnej
Staż w Zespole Kontrolingu i Efektywności Operacyjnej

Miejsce
Pieńków k. Warszawy (bezpłatny dojazd)
Czas
3 miesiące (lipiec - wrzesień)
Wynagrodzenie
3500 zł / m-c

CECHY IDEALNEGO KANDYDATA:

  • Ukończone studia ekonomiczne lub pokrewne, ewentualnie matematyka, metody ilościowe lub student 4-5 roku wymienionych kierunków
  • Osoba wykazująca zainteresowanie poznaniem finansów zarządczych
  • J. angielski – minimum komunikatywny
  • Zaawansowana znajomość pakietu office ( w szczególności excel – w tym power query, power pivot mile widziane)

CEL STAŻU:

Ciągły rozwój Adamed Pharma, rozwój rynków zagranicznych dostarcza nam coraz więcej danych.

Jako kontroling komercyjny z roku na rok udoskonalamy proces raportowania cyklicznego oraz budżetowania, jesteśmy w stanie dostarczać coraz bardziej szczegółowe dane oraz rekomendacje na potrzeby podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Dlatego kluczowy jest dalszy rozwój narzędzi takich jak topline creator, power BI, implementacja modeli ml do budżetowania rynków, predykcje sell-in dla rynków zagranicznych.

Sprawne i szybkie raportowanie stanowi podstawę dobrych decyzji sprzedażowych, które mają wpływ na dalszy rozwój firmy. Dlatego unifikacja oraz rozwój raportów we wszystkich obszarach podlegających analizie zarządczej jest kluczowy do osiągnięcia celów solidarnościowych.

Staż w obszarze kontrolingu komercyjnego miałby bardzo pozytywny wpływ na udoskonalenie procesów, narzędzi, ich unifikację i dalszy rozwój, szczególnie w wytężonym okresie procesu budżetowego oraz dawał szansę jego uczestników na poznanie specyfiki pracy w kontrolingu.

ZADANIA STAŻYSTY:

Udział w procesie budżetowym 2022-2025 w wybranych obszarach) pod kierunkiem opiekuna, w tym:

  • Wdrożenie w podstawowy raport finansowy – p&l
  • Wsparcie w przygotowaniu narzędzi, które będą używane w procesie (w tym raporty dodatkowe poza p&l)
  • Wsparcie w analizie otrzymanych danych na poszczególnych etapach procesu budżetowego (przychody i koszty, analiza produktowa)
  • Udział w spotkaniach budżetowych
  • Wsparcie w przygotowaniu prezentacji budżetowych łącznie z wnioskami i rekomendacjami
Rekrutacja zakończona

O pracodawcy

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno – biotechnologiczna, która jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku leków nowej generacji. Dostarczamy ponad 250 produktów w 60 krajach na świecie. Posiadamy przedstawicielstwa w Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie i w Wietnamie. Obecnie Grupa Adamed zatrudnia ponad 2000 osób. Prowadzimy własną działalność badawczo-rozwojową. W ciągu ostatnich 6 lat przeznaczyliśmy na ten cel ponad 250 mln zł.  Tworzymy konsorcja naukowo-badawcze we współpracy z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.