„Rzeczpospolita” to źródło informacji dla liderów opinii, menedżerów, profesjonalistów i osób podejmujących kluczowe decyzje biznesowe. Od lat jest uznawana za najbardziej opiniotwórcze  medium w Polsce.

„Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet” to ogólnopolski dziennik skoncentrowany na tematyce giełdy, rynków kapitałowych i inwestycji. Skierowana do inwestorów, pracowników spółek notowanych na giełdzie, branży inwestycyjnej i innych profesjonalistów rynku finansowego.

Gremi Media SA to czołowy polski wydawca zapewniający czytelnikom specjalistyczne treści biznesowe i prawnicze. Tworzy wielokanałową platformę skupiającą się na przekazywaniu treści na wysokim poziomie w mediach onlinowych i offlinowych. Jej celem jest zabieranie głosu w publicznej debacie na temat zmian gospodarczych, prawnych i finansowych oraz dotarcie do czytelników z najświeższymi informacjami. Gremi Media z wyprzedzeniem kieruje informacje do liderów opinii, osób podejmujących decyzje biznesowe i tych, którzy chcą być na bieżąco.