GREMI MEDIA

Grupa GREMI to grupa ka­pi­tało­wa o cha­rak­te­rze zbli­żo­nym do funduszu inwe­sty­cyj­nego spe­cja­li­zu­ją­ca się w kilku seg­men­tach przed­się­bior­czo­ści, między innymi: działalności polegającej na zakupie i restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich wartości rynkowej; inwestycjach w sektorze nieruchomości, w tym między innymi w projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projekty developerskiej; inwestycjach w „branże przyszłości”: produkcje filmowe i media. W skład Grupy GREMI wchodzi kilkanaście podmiotów polskich i kilka zagranicznych, które koncentrują swoją działalność na rynku polskim i brazylijskim.

ofert: 3
Miejsce Kategoria Czas trwania Wynagrodzenie
Warszawa Dział HR 3 miesiące 2500 zł. brutto / miesiąc
Warszawa Dział Controlingu Finansowego 3 miesiące 2500 zł. brutto / miesiąc
Warszawa Dział IT 3 miesiące 2500 zł. brutto / miesiąc
pl en